ROK 2022


BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO

V sobotu dne 17.12.2022 jsme v 10:14 hodin převzali na vlakovém nádraží v Mělníku z vlaku Betlémské světýlko. Převezli jsme ho na faru na Mělníku, na farmu do Jahodárny ve Vraňanech,  odpoledne do kapličky do Kel a následně Dannymu domů.

O Štědrý den 24.12.2021 jsme již po devatenáctý rok rozdávali Betlémské světýlko před hřbitovem na ulici Pražská v Mělníku, kam si pro něj přišlo velké množství lidiček. Radost nám udělali „staří známí“, kteří chodí pravidelně, ale i noví, kteří přišli pro Betlémské světýlko poprvé. Při této akci jsme rozdávali vlastnoručně upečené vánoční perníčky a vyrobené vánoční svícny. Mezi lidmi panovala pohodová vánoční nálada a my doufáme, že jsme jim rozdáváním Betlémského světýlka zpříjemnili tak jejich vánoční chvilky.

Zpracovala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Vánoční besídka

V sobotu dne 10.12.2022 jsme uskutečnili od 14 hodin v Domě dětí a mládeže ve velkém sále skautskou vánoční besídku. Na besídce jsme uvítali Vlaštovku – dlouholetou skautku, která jako jedna z party zasázela v roce 1968 ve Wolkerově ulici 3 lípy Svobody. Pak jsme uvítali i Dannyho dlouholetého skauta z našeho střediska a rodiče včetně sourozenců dětí a příbuzné, kteří přinesli vánoční cukroví. Vánoční besídka začala představováním vánočních zvyků, které předváděly skautky a skauti. Například předvedly házení botou, pouštění lodiček, rozlousknutí ořechů, lití olova, krájení jablíček apod. Rovněž nechybělo zpívání koled. Pak světlušky předvedly krásnou scénku s lucerničkami a následovaly hry a soutěže, do kterých se zapojili i rodiče. Také bylo vyhodnocování nejkrásnějšího a nejchutnějšího cukroví. Zvítězila nejkrásnější perníková chaloupka, kterou vyráběla Anička a hned za ní se umístily pidi ježečci, které se vyráběly v obci Kly u Káji. Nejchutnější cukroví se nedalo letos vyhodnotit, protože vše, co jsme ochutnali, bylo vynikající. V 15:30 hodin jsme uslyšeli zvoneček. Mezi nás přiletěly dva překrásní andílci jako poslové od Ježíška, aby všem hodným dětem rozdaly dárky. Došlo na rozdávání dárků, a když všechny dárky rozdaly, tak se s námi rozloučily a odletěly dál. Když jsme si dárky uklidili, vzali jsme si na sebe bílá trička a začal tanec, tedy pustily se písničky, zhasla světla a rozsvítila se pouze neonová světla. Pěkně jsme si všichni zatancovali a přitom svítili v bílých tričkách. Vánoční besídka v 17 hodin skončila. Moc se nám líbila a těšíme se na další za rok.

Chtěli bychom moc poděkovat vedení Domu dětí a mládeže, konkrétně paní Jiráčkové, paní Chobotničkové a jejímu Tomášovi, které nám díky pronajatým prostorám umožnily uskutečnit krásnou vánoční besídku. Z důvodu malých prostor v naší klubovně bychom ji v takovém rozsahu s rodiči nemohli uspořádat. Velice děkujeme !!!!!!

Zapsala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Přespání skautů a skautek

V pátek 2.12.2022 se v klubovně sešly v 18 hodin skautky a skauti. Akce byla náhradní za víkendovou akci v Harrachově. Sešly se skautky Zajda, Diabolka, Brepta a Včelička, skauti Círa, Kuba a Marek-Vodník, rangers Agi a vedoucí Veverka. Ostatní to bohužel vzdali (krom nemocných). K večeru jsme se najedli z vlastních zásob, zahráli hry a Zajda s Diabolkou udělaly těsto na perníčky. Na skok nás přišel navštívit Silák, který nám přinesl z břízy nařezané „koláčky“ na svícny. Jelikož večer nasněžilo, šli jsme se ven koulovat. Pak byla hygiena a dívání na film. V sobotu ráno jsme se nasnídali a po rozcvičce přišel zase na skok Silák a přinesl smrkové větvičky. Pak jsme se vydali ven a šli do lesa, kde jsme po cestě natrhali pár šípků a barevných listů na svícny. K obídku nám Zajda s Diabolkou uvařily výborné jídlo, a to špagety s omáčkou a sýrem. Pak obě upekly perníčky a se zdobením jim pomáhala Brepta a Včelička. Odpolko všichni vyráběli svícny na Betlémské světýlko. Ukončení akce bylo v 18 hodin, kdy se nám při úklidu zadařily 2 malé potopy.  Přesto jsme si akci dostatečně užili.

PZpracovala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Vlčácké deskohraní

Jednoho podzimního dne magického data, konkrétně 11.11.2022, se skupina vlčat přišla pobavit, poškádlit svou mozkovnu, zkrátka si zahrát deskové a karetní hry.

Jako první hru si na rozehřátí zahrála jednu půlhodinovou partičku Prší! Po této eskapádě se přešlo k různým hrám, jako postřehové hry Cink a Dobble nebo poklidná hra Vlajky. Po několika herních instancích se přešlo ke kvízu s otázkami ze zvířecí říše, kde se vlčata dozvěděla nové, jim dosud neznámé, informace.

Herní večer skýtal několik odpočinkových pauz na občerstvení a doplnění energie. S narůstající dobou se projevovala prohlubující se únava, která vyvrcholila čištěním zubů a zalehnutím do spacáku.

Zamlžené a pochmurné sobotní ráno nám nezkazilo náladu a v herních radovánkách jsme po vydatné snídani pokračovali. Okolo deváté hodiny dorazil Hroch, zapojil se s námi do pár her, načež se volně přešlo do představování a ukazování sběratelských kousků, kdy Hroch ukázal rozličné sbírky karet a dalších předmětů.

Zapsal: Koumák

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Výprava světlušek a vlčat na Štěpán

V sobotu 5.11.2022 podniklo deset vlčat a deset světlušek pěší výpravu od Štěpánského mostu podél Labe na Mělník, na místo určení nás dovezl autobus. Nejprve jsme si za restaurací Na Štěpáně prohlédli mini farmu – dvě kozy, dvě husy, králíka a nějaké slepice. Cipísek děti rozdělila do dvojic podle toho, jakou polovinu krásného podzimního listu si vylosovaly. Hned si zkusily první poznávačku. Pak se děti dozvěděly něco o historii přívozu a mostu, který jsme potom přešli a děti odhadovaly jeho výšku. Sešli jsme na pěšinu vedoucí podle řeky a někteří vyrazili závodním tempem vpřed. Sluníčko nám krásně svítilo, poznávaly jsme okolní stromy a pak přišel čas na svačinu. Posedali jsme na pláštěnky a zjišťovali jsme, čí řízky jsou ty nejlepší. Kdo měl dojedeno, zkoušel si jazyk trochu potrápit nějakým jazykolamem, který si vylosovaly děti od Zuzky. Pak jsme pokračovali až ke zdymadlu Obříství, kde si děti zase s Cipískem zasoutěžily. Zvládly také přejít příkop, aby se dostaly na další úsek cesty. Dalekohledem pozorovaly kachny, kormorány a jednu volavku. Na odpočívadle ve Klích jsme si snědli oběd, odpočinuli si, holky si zazpívaly, kluci se byly podívat na krosovou dráhu pro motorky či pro kola. Zvládli také další soutěž a pokračovalo se v cestě na Hadík. Na cyklostezce v jednom místě ležela velká větev, která bránila volnému průjezdu cyklistům, a tak se vlčata rozhodla, že větve ulámou, aby se dala překážka lépe objet. Na Hadíku jsme si dali ještě jednu odpočívací zastávku a jednu soutěž, Cipísek nám pořídila společnou fotografii a už jsme se těšili do klubovny. Své zabahněné boty jsme si nechali osychat na sluníčku venku a po malém odpočinku uvnitř děti popadly míč a čekání na rodiče si krátily hrou. Společný výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další.

Zapsala: Zuzka

VÝPRAVA SVĚTLUŠEK DO LHOTKY

Výpravu jsme si s holčičkami moc užily. Prima byla už cesta vlakem a pak nás již čekala milá paní ředitelka Jitka Králová ve Skalním obydlí. Dětem moc hezky a poutavě vyprávěla o tom, jak se v takovém bytě bydlelo, děti poznávaly také různé dobové nádobí a nářadí. Po prohlídce obydlí jsme šly po žluté značce a pod jedním velkým dubem jsme si daly svačinu. O kousek dál v lese jsme stavěly domečky a také jsme našly pár podborováků, babek a bedel. Skvělá příležitost naučit se poznávat některé naše houby. Potom jsme na rozcestí Čepička opustily žlutou a pokračovaly jsme po zelené značce do Mělnické Vrutice. Některé světlušky to tam znaly, třeba tam mají babičku nebo jezdily v místním ranči na koních. Oběd jsme si snědly pod přístřeškem u volejbalového hřiště. Posilněné starší světlušky pak dostaly mapu a buzolu a měly za úkol mapu zorientovat a najít naši pozici. Některé to zvládly samostatně, některé s pomocí. A nováčkové měly možná buzolu v ruce poprvé. Pak už jsme se vydaly na Stezku koření, která vede od vrutické firmy Benkor do Velkého Borku. Cestu tvoří 11 naučných tabulí. Jelikož nám ale začalo pršet, pokračovaly jsme v cestě v pláštěnkách a na delší zastavování u tabulí nebyl čas. Takže na poznávání různých koření, které s sebou měly Zuzka a Cipísek v batohu, nedošlo a můžeme se na to těšit na družinové schůzce. Ke klubovně jsme došly včas a rodiče již na své světlušky čekaly. Naštěstí jsme nebyly moc promočené a hřálo nás vědomí, že jsme společně prožily hezký den a ušly jsme 8,5 km. Myslím, že se všechny zase těšíme na další výpravu.

Zapsala: Zuzka

Letní skautský tábor

V SOBOTU DNE 16.2.2022 JSME ODJELI NA LETNÍ SKAUTKÝ TÁBOR K BECHYNI NA TÁBOŘIŠTĚ LIŠKY.  PŘI PŘÍJEZDU NÁS UVÍTALA „PŘÍPRAVKA“ (SKOKAN, JEHO TAŤKA, ŠÍDLO, SYSEL, BOURÁK, MATES, SILÁK, MÍLA A KOUMÁK), KTERÁ NA TÁBOR ODJELA O DEN DŘÍVE, ABY POSTAVILA KUCHYŇ, ŠTÁBNÍ STAN A PŘIPRAVILA TÁBOŘIŠTĚ. KDYŽ PŘIJEL V SOBOTU OSTATEK TÁBORNÍKŮ BUSEM, TAK JSME SI ODPOLKO POSTAVILI CELKEM 9 PODSADOVÝCH STANŮ A 5 SAHAR. PRVNÍ TÁBOROVÝ VEČER JSME UKONČILI TÁBORÁKEM.

V NEDĚLI DOPOLEDNE SVĚTLUŠKY A VLČATA SBÍRALY PŘÍRODNINY NA VYTVOŘENÍ SKAUTSKÉ LILIE U STOŽÁRU SE STÁTNÍ VLAJKOU, PO OBÍDKU JSME SE VŠICHNI KOUPALI V ŘECE LUŽNICI A PO ODPOLEDNÍ SVÁČE ZAPOČALA CTH, KDE SE DĚTI FORMOU HRY S KOLÍČKY DOZVĚDĚLY, KDO JE S KÝM V TÝMU. TÝM „ZUB“ (ČERVENÍ) – KAMČA, TEA, TERKA, VČELIČKA A ANIČKA, TÝM „HŘBET“ (MODŘÍ) – HONZA, TOM, KUBA, KAPR A LIAM A TÝM „SPÁR“ (ZELENÍ) – BREPTA, KÁJA, LEA, KIKY A TÓČA. SVĚTLUŠKY A VLČATA VYRÁBĚLY ČELENKY A ERBY A KAŽDÝ TÝM SI MUSEL ZÍSKAT PRO SEBE DRAKOKAM.

V PONDĚLÍ DOPOLEDNE HRÁLY SVĚTLUŠKY A VLČATA KIMOVKU A VYZKOUŠELY SI SVOJÍ PRUŽNOST TÍM, ŽE MUSELY PROLÉZAT MEZI LANY A OBRUČEMI. SKAUTI A SKAUTKY PŘINÁŠELY Z LESA VELKÉ KLÁDY NA TOPENÍ V KUCHYNI, NA TÁBORÁK A SLIBÁK. ODPOLKO SI SVĚTLUŠKY A VLČATA ZAHRÁLY HRU, KDY SE MUSELY POMOCÍ STOP PŘEMÍSŤOVAT A SKAUTI A SKAUTKY STAVĚLY HŘIŠTĚ SE SÍTÍ. SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY HRU DISKOGOLF. VEČER BYL UKONČEN TÁBORÁKEM JEN PRO SKAUTY A SKAUTKY, KDE BYLY ROZDĚLENY DO TÝMŮ ŽIŽKOV A SMÍCHOV.

V ÚTERÝ DOPOLKO SVĚTLUŠKY A VLČATA TRÉNOVALY PŘENOS RANĚNÉHO A SKAUTI A SKAUTKY MUSELY V LESE VYROBIT LEDNIČKU, DO KTERÉ SE JIM DALY POTRAVINY. SVĚTLUŠKY A VLČATA SE VYDALY HLEDAT DRAKY A MUSELY SPLNIT ÚKOLY, JAKO ZAPÍCHAT PÁRÁTKA DO BRAMBORY V RUKAVICI, SLOŽIT SIRKY DO KRABIČKY JEDNOU RUKOU, SMOTAT PROVÁZEK NA RYCHLOST A POSKLÁDAT PĚNOVÉ PUZZLE. PO OBĚDĚ SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY SOUTĚŽE S VELKÝM BALÓNEM, MUSELY PROJÍT PO CESTĚ, NA KTERÉ BYLY NEPŘIROZENNOSTI JAKO ŠIŠKA NA LISTNATÉM STROMĚ, KYTKA NA KEŘI APOD. K VEČERU MUSELI ROZLUŠTIT ZPRÁVU V MORSEOVCE, KDE NAJDOU DRAKOKAMI. SKAUTI A SKAUTKY OPĚT NOSILY VELKÉ KLÁDY A ZA POMOCI SILÁKA, SKOKANA A MARTINA JE POSEKALY NA ŠPALKY. BREPTA, VČELIČKA, KUBA A CÝRA SE PŘITOM UČILY SEKAT TŘÍSKY. PO NÁROČNÉ PRÁCI SI ŠLI PAK NÁSLEDNĚ SKAUTI A SKAUTKY ZAHRÁT PŘEHAZOVANOU. VEČER BYL TÁBORÁK.

VE STŘEDU RÁNO NÁS VE 4:15 HODIN PROBUDILY HROMY, BLESKY A DÉŠŤ S OBČASNÝMI KROUPAMI. VEDOUCÍ VYLÍTLI ZE STANŮ JAKO URAGÁN, ABY ZJISTILI, ZDA JSOU DĚTI V POŘÁDKU. VŠICHNI DĚTI BYLY ZACHUMLANÍ VE SPACÁKU A SPALY, JEN NOČNÍ HLÍDKA ANIČKA A LEONTÝNKA ZDÁRNĚ NEOPUSTILY HLÍDKU A HLÍDALY TÁBOR. LILO JAKO Z KONVE, AŽ NÁM DÉŠŤ VYPLAVIL KUCHYŇ. ZA HODINU A PŮL BOUŘKA USTALA, PŘIČEMŽ ROZVIČKU JSME MĚLI JIŽ ZA SLUNÍČKA, ALE V GUMÁKÁCH. DOPOLKO SI SKAUTI A SKAUTKY PROLEZLY PAVOUČÍ DRÁHU BEZ DOTEKU ROLNIČKY S VÝSKOKEM INDIANA JONESE A SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY HRU ÚPRK, KDY TÝM MUSEL PROBĚHNOUT URČITOU TRASU A OSTATNÍ Z TÝMŮ STOJÍCÍ NA HRANICI TRASY SE SNAŽÍ TREFOVAT DO BĚŽENCŮ MÍČKEM. KDO PROBĚHL BEZ ZÁSAHU, VYHRÁL. POTÉ SI ZAHRÁLI PŘEHAZOVANOU. PO VYDATNÉM DEŠTI JE ŘEKA LUŽNICE PLNÁ VODY A JE POTOPENÝ KÁMEN, PO KTERÉM SE CHODÍME DO ŘEKY KOUPAT. ODPOLEDNE SVĚTLUŠKY A VLČATA HLEDALY DRAKA SÍSU A ZATLOUKALY HŘEBÍKY. ODPOLEDNÍ SVÁČU MĚLI SVĚTLUŠKY A VLČATA VENKU POD STROMEM, KDY DOSTALI KE SVAČINĚ TÁC OBLOŽENÝ OVOCEM, KTERÉ MUSELI SNÍST HŮLKAMI. SKAUTI A SKAUTKY OBDRŽELY POTRAVINY (CHLÉB, TVAROH, SÝRY, ČESNEK, CIBULE, SŮL, PEPŘ, PAPRIKU, OKURKY, RAJČATA A SALÁM) A MĚLY ZA ÚKOL SI VYROBIT ODPOLEDNÍ SVAČINU. OBĚMA TÝMŮM SE POMAZÁNKY PODAŘILY A BYLY MOC DOBRÉ. V NOCI MAJÍ SVĚTLUŠKY A VLČATA NOČNÍ HRU ZA POMOCI SKAUTEK A SKAUTŮ, KTEŘÍ BYLY PŘEVLEČENI NAPŘ. ZA BÍLOU PANÍ, ČARODĚJNICI, VODNÍKA APOD.

VE ČTVRTEK RÁNO VSTÁVÁME DO MÍRNÉHO DEŠTÍKU, KDY DOPOLKO SVĚTLUŠKY A VLČATA VYRÁBĚLY S VEVERKOU OZDOBY FORMOU DRÁTKOVÁNÍ, GUMIČKOVÉ NÁRAMKY, KORÁLKOVÉ NÁRAMKY A ZUZKA UKAZOVALA DRHÁNÍ. SKAUTI A SKAUTKY SE ODPOLKO UČILY VYRÁBĚT PASTI NA ZVĚŘ PŘI PŘEDSTAVĚ, ŽE JSOU SAMI V LESE A MUSÍ PŘEŽÍT. ODPOLKO JSME ŠLI VŠICHNI NA CHVOJÍ A KLÁDY DO LESA NA SLAVNOSTNÍ OHEŇ. KDYŽ JSME PŘIŠLI, ZAHRÁLI JSME SI RINGO A PŘEHAZOVANOU. SVĚTLUŠKY A VLČATA MĚLY PO ODPOLEDNÍ SVÁČE CTH, KDY HLEDALY INFORMACE O TOM, KDE NAJDOU DRAKA AMBI.  

V NOCI NA PÁTEČNÍ DEN PRŠELO, ALE RÁNO JIŽ DÉŠŤ USTAL. DOPOLKO SI SVĚTLUŠKY A VLČATA VYRÁBĚLY Z DRÁTKŮ, GUMIČEK A KORÁLKŮ OZDOBY A PO SVÁČE ŠLY NA CHVOJÍ A ŠIŠKY NA TÁBOROVÝ KRUH. V LESE STAVĚLY DOMEČKY. SKAUTI A SKAUTKY HRÁLY PŘED SVÁČOU HRU S PRAPORKEM, U KTERÉ SE PĚKNĚ NABĚHALI A PO SVÁČE PŘIPRAVOVALI DŘEVO NA SLIBOVÝ OHEŇ, KDY MUSELI KLÁDY UŘÍZNOUT NA STEJNOU DÉLKU V PATŘE HRANICE A UDĚLAT ZÁŘEZY, ABY POLOŽENÉ KLÁDY NESPADLY. SKAUTKY ŠLY NA SMŮLU. ODPOLKO SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY HRU, KDY HLEDALY DRAKA A SKAUTI A SKAUTKY ZA POMOCI KOUMÁKA VYRÁBĚLY FAKULE PRO OHNIVCE, KDY ROZEHŘÍVALY SMŮLU. ODPOLKO SE FINIŠOVALO PŘI STAVBĚ SLIBOVÉHO OHNĚ A VŠICHNI JSME MUSELI JÍT NĚKOLIKRÁT JEŠTĚ NA CHVOJÍ, PROTOŽE NAŠE STAVBA NA SLIBOVÝ OHEŇ SE SKLÁDALA Z 20 PATER. TAKOVOU STAVBU JSME ZA 30 LET NA TÁBORECH NEMĚLI.  VEČER V 21:30 HODIN ZAČAL SLIBOVÝ TÁBORÁK. OHNIVCI VE SLOŽENÍ BOURÁK, NITKA, ZLATOVLÁSKA A KLOKÁNEK ZAPÁLILI NÁŠ NEJVĚTŠÍ OHEŃ. PAK JSME UTVOŘILI KRUH PŘÁTELSTVÍ, POSLALI POZDRAV, ZAZPÍVALI JSME SI PÍSEŃ ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE A ZAVZPOMÍNALI NA BRATRA PETRA, KTERÝ NENÍ JIŽ MEZI NÁMI. PAK DOŠLO NA SLAVNOSTNÍ CHVILKU, KDY POSTUPNĚ PŘED VEVERKU A MATESE PŘEDSTOUPILY BUDOUCÍ SVĚTLUŠKY (TÓČA, KIKY, KÁJA,), SKAUTKY (BREPTA A VČELIČKA) A SKAUTI (KUBA A CÝRA), ABY SLOŽILY SLAVNOSTNĚ SVŮJ SLIB. NÁSLEDNĚ VEVERKA SLAVNOSTNĚ PASOVALA ZUZKU NA VEDOUCÍ SVĚTLUŠEK. PO SLIBU JSME SI JEŠTĚ CHVILKU O OHNĚ POSEDĚLI A VEDOUCÍ ZAVZPOMÍNALI SVŮJ PRVNÍ SLIB.

V SOBOTU RÁNO VEVERKA VŠEM SLIBUJÍCÍM PŘIPRAVILA NA PAMÁTKU KOUSEK OHARKU Z OHNĚ, ABY JIM PŘIPOMÍNAL SLAVNOSTNÍ SLIB. BYLO SLUNÍČKO A DOPOLEDNE SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY CTH, KDY MUSELY NAPŘ. ZDOLAT PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, ZHASNOUT SVÍČKU, Z PÍSMEN POSKLÁDAT V DRUŽINĚ SLOVO A CO NEJDŘÍVE HO UKÁZAT VEDOUCÍM. TAKÉ SE NĚKTEŘÍ UČILI PLÉST TURBÁNKY. SKAUTI A SKAUTKY SE VYDALY NA VÝPRAVU DO VEDLEJŠÍ VESNICE, KDE MĚLY ZA ÚKOL PO DRUŽINÁCH VYMĚNIT ZA ŠPENDLÍK NĚJAKOU VĚC. JEDEN TÝM PŘINESL SKLENICI MEDU A PŘEKRÁSNOU MUŠLI, DRUHÝ TÝM PŘINESL KERAMICKÝ BECHYŇSKÝ ZVONEK A BUDÍK. ODPOLKO ŠLY SVĚTLUŠKY A VLČATA DO LESA DOSTAVOVAT DOMEČKY, ALE JELIKOŽ ZAČALO PRŠET, ÚPRKEM SE VRÁTILY DO TÁBORIŠTĚ. POTÉ SE S MARTINEM UČILI VYŘEZÁVAT ZE DŘEVA A TVOŘILI Z DRÁTKŮ RŮZNÉ ŠPERKY NA KŮŽI.

V NEDĚLI JSME VSTÁVALI ZA MÍRNÉHO DEŠTÍKU, KTERÝ PO SNÍDANI USTAL. DNES SE AGI ROZHODLA PLNIT NEJTĚŽŠÍ SKAUTSKOU ZKOUŠKU A TO „TŘI ORLÍ PERA“, TEDY DNES MÁ ZA ÚKOL CELÝCH 24 HODIN NEMLUVIT. POVEDLO SE. SVĚTLUŠKY A VLČATA DOPOLKO HRÁLY CTH, KDY SI NA JEJÍM KONCI MĚLI ČLENOVÉ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ VYBRAT MEZI DRAHOKAMEM, SVITKEM, 200,-KČ. SKAUTI A SKAUTKY MĚLY POHYBOVÉ HRY. PO OBÍDKU SE VŠICHNI VYDALI DO BECHYNĚ NA VÝLET. SKAUTKY A SKAUTI ŠLY DŘÍVE, ABY SVĚTLUŠKÁM A VLČATŮM PŘIPRAVILY PO CESTĚ POCHODOVÉ ZNAČKY. MOC SE JIM TO PODAŘILO. KDYŽ SE V POZDNÍM ODPOLEDNI VŠICHNI VRÁTILI, KUPODIVU NEBYLI ZNAVENÍ, PROTOŽE SI OPĚT NĚKTEŘÍ ZAHRÁLI PŘEHAZOVANOU A RINGO.

PONDĚLÍ NÁS RÁNO ZBUDILO A PŘIVÍTALO SLUNÍČKO. SVĚTLUŠKY A VLČATA DOPOLEDNE ZAKRESLOVALY DO MAPY VČEREJŠÍ VÝPRAVU DO BECHYNĚ, SKAUTI ŠLI ŘEZAT S MARTINEM DŘEVO A SKAUTKY VYRAZILY K LESU PRO TRÁVU, KTEROU NAPLNILY PYTEL NA VYTVOŘENÍ DIVOČÁKA JAKO TERČE PRO HOD OŠTĚPEM. SKAUTI SKOKAN, AGI, ŠÍDLO, SYSEL A HONZA SE ROZHODLY PLNIT PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ ZKOUŠEK NA ROVERY A RANGERS. ZKOUŠKY SPOČÍVALY V PLNĚNÍ PODMÍNEK JAKO UVAŘIT JÍDLO, VYDRŽET ŠLEHNUTÍ KOPŘIVAMI, POLITÍ STUDENOU VODOU, ZHOTOVENÍ VÝROBKU Z PŘÍRODNIN, ZHOTOVENÍ SÁDROVÝ ODLITEK DLANĚ A UHLÍDAT CELOU NOC OHEŃ.SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY CTH, KDY VE DVOJICÍCH, Z NICHŽ JEDEN JE NEVIDOUCÍ, MUSÍ PROJÍT URČENOU TRASU NA ČAS S TÍM, ŽE NEVIDOUCÍ MUSÍ SBÍRAT PO CESTĚ RŮZNÉ PŘEDMĚTY. PO OBÍDKU PŘINESLY BUDOUCÍ ROVEŘI A RANGERS JIMI UVAŘENÝ OBĚD, TJ. PŘEDKRM – JEDNOHUBKY S ČESNEKOVOU POMAZÁNKOU, HLAVNÍ CHOD – MASOVÁ KUŘECÍ SMĚS S BRAMBORÁČKY A JAKO DEZERT – PUDING S PIŠKOTY A ČOKOLÁDOU.  PO POLEDNÍM KLIDU SVĚTLUŠKY A VLČATA BATIKOVALY TRIČKA, SKAUTI PŘIPRAVOVALI DŘEVO A SKAUTKY VYRÁBĚLY OŠTĚPY A NOHY DIVOČÁKA. CIPÍSEK NAKRESLILA NA VELKOU ČTVRTKU KRÁSNÉHO DIVOČÁKA JAKO TERČ. PO SVÁČE ŠLY SVĚTLUŠKY A VLČATA DO LESA PODÍVAT SE NA SVÉ DOMEČKY A SKAUTI A SKAUTKY PEKLY NA OTEVŘENÉM OHNIŠTI PLACKY. VEČER JSME UKONČILI TÁBORÁKEM SE ZPĚVY U KYTARY. BUDOUCÍ ROVEŘI A RANGERS DNES CELOU NOC HLÍDALY OHEŇ, ABY NEVYHLASL. POVEDLO SE.

ÚTERÝ BYLO PRO SKAUTY A SKAUTKY NETRPĚLIVĚ OČEKÁVANÉ, PROTOŽE JE ČEKALA CELODENNÍ VÝPRAVA. SVĚTLUŠKY A VLČATA MĚLY DOPOLEDNE SPORTOVNÍ, KDY STŘÍLELY ZE VZDUCHOVKY, Z LUKU, TREFOVALY SE SEKYRKOU DO ČÁRY NA ŠPALKU, HÁZELY DO KOLA, HÁZELY ŠPALKEM A OŠTĚPEM, SKÁKALY V PYTLÍCH, BĚHALY V PLOUTVÍCH, POSTŘIKEM VODY SCHAZOVALY MÍČEK, HÁZELY DVĚMI SPOJENÝMI KULIČKAMI NA STOJAN APOD. ODPOLEDNE SE PLNILA „KAPKA“ (1.DEN), KDY SE KAŽDÝ ZÁJEMCE O TUTO ODBORKU MUSEL 3 DNY ZA SEBOU NECHAT POLÍT STUDENOU VODOU V PLAVKÁCH. PRVNÍ DEN HRNÍČKEM, DRUHÝ DEN EŠUSEM A TŘETÍ DEN KOTLÍKEM. JELIKOŽ BYLO VELKÉ TEPLO, VEVERKA UDĚLALA VODNÍ BRÁNU, KDY Z HADICE POUŠTĚLA STUDENOU VODU A VŠICHNI MUSELI PROBÍHAT. PO VODNÍCH HRÁTKÁCH SE SVĚTLUŠKY A VLČATA UČILY HRÁT INDIÁNSKOU HRU LACROS A POTOM SE UČILY CHYTAT A HÁZET RINGO. SKAUTI A SKAUTKY PŘIŠLY Z 20.KM VÝPRAVY AŽ NA VEČEŘI. K NAŠEMU ÚDIVU NĚKTEŘÍ NEBYLY ANI UNAVENI A ŠLY SI ZAHRÁT FOTBÁLEK. TÁBORÁK DNES NEBYL, ALE VEVERKA SI U OHNIŠTĚ SE VŠEMI POVÍDALA O DNEŠNÍM DNI.

VE STŘEDU NÁS OPĚT PROBUDILO SLUNÍČKO. SVĚTLUŠKY A VLČATA SI VYZKOUŠELY JEZENÍ BEZ POUŽITÍ RUKOU A TO TAK, ŽE MĚLY NA PROVÁZKU NA VĚTVI STROMU PŘIVÁZANÉ JABLKO VE VÝŠCE CCA 1,5 METRU A MUSELY SE DO NĚHO ZAKOUSNOUT A SNÍST HO. PAK SE SVĚTLUŠKY A VLČATA PŘESUNULY NAPROTI TÁBOŘIŠTI ZA ŘEKU PROTI PROUDU LUŽNICE. SKOKAN SE SILÁKEM JELI LOĎKOU KE SMLUVENÉMU MÍSTU A VEZLI JIM PLOVACÍ VESTY. PAK SE VŠE VYMĚNILO, OBLEČENÍ SE DALO DO LOĎKY A SVĚTLUŠKY A VLČATA SI VZALY VESTY A PO PROUDU ŘEKY DOPLULY K TÁBOŘIŠTI. SKAUTI A SKAUTKY MĚLY SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, KDY STŘÍLELY ZE VZDUCHOVKY. PO POLEDNÍM KLIDU SVĚTLUŠKY A VLČATA PLNILY ODBORKU KAPKA (2.DEN) A POTOM JSME SE ŠLI VŠICHNI KOUPAT. PO SVÁČE SKAUTI A SKAUTKY STŘÍLELY Z LUKU A SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY HRU „PEVNOST BOYARD“. VEČER JSME UKONČILI TÁBORÁKEM ZA ZVUKU KYTARY A ZPĚVU.

ČTVRTEČNÍ RÁNO BYLO OPĚT SLUNÍČKOVÉ. DOPOLEDNE ŠLY SKAUTI A SKAUTKY STAVĚT DO LESA CHÝŠE A SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY ROVNĚŽ CTH V LESE. K OBÍDKU NÁM NÁŠ KUCHTÍK NAPLÁNOVAL NÁMI MILOVANÉ KROKETY S MASEM, KTERÉ JSME MU OCHOTNĚ POMÁHALI KOULET A Z TĚSTA VYTVÁŘET NAPŘ. PRSTÝNKY, MINI VÁNOČKY, HADY APOD. ODPOLKO JSME SE KOUPALI, SVĚTLUŠKY A VLČATA HRÁLY CTH ZA POMOCI BUZOLY A SKAUTI A SKAUTKY MĚLY POHYBOVÉ AKTIVITY. JELIKOŽ SVĚTLUŠKY A VLČATA SKONČILY CELOU CTH PŘED 20. HODINOU, BYL POZDNÍ NÁSTUP, KDE SE TATO CTH VYHODNOCOVALA. NA NÁSTUPU SE VYHODNOCOVALA I ČINNOST SKAUTŮ A SKAUTEK A VŠICHNI JAK SVĚTLUŠKY A VLČATA, TAK I SKAUTI A SKAUTKY OBDRŽELY ODMĚNY SE SKLADKOSTMI. ZAČALO MÍRNĚ PRŠET A OKOLO 23.HODINY PŘIŠLA VELKÁ BOUŘKA S KRUPOBITÍM, KTERÁ SE CCA PO 2 HODINÁCH UTIŠILA.

V PÁTEK NÁS OPĚT UVÍTALO SLUNÍČKO. DOPOLEDNE SKAUTI A SKAUTKY ZAČALY UKLÍZET SKAUTSKÝ MATERIÁL, SVĚTLUŠKY A VLČATA SI ŠLY PROJÍT PAVOUČÍ DRÁHU A DO LESA ZARUČKOVAT DO KOPCE NA LANĚ. ODPOLEDNE VŠICHNI POMÁHALI BALIT STANY, SAHARY A DALŠÍ SKAUTSKÉ VĚCI, ALE HLAVNĚ BYLA UKONČOVACÍ HOSTINA, KDY JSME POSTAVILI STOLY PŘES CELÉ TÁBOŘIŠTĚ A VYZDOBILI OVOCEM, ŘÍZEČKY, SLANÝMI A SLADKÝMI DOBRŮTKAMI A PITÍM. VŠICHNI JSME SE SVORNĚ DO JÍDLA A PITÍ VRHLI AŽ ZA CHVILKU NEZBYLO NIC. VEČER BYL POSLEDNÍ TÁBORÁK A VŠICHNI USÍNALI S TÍM, ŽE TÁBOR KONČÍ.  

SOBOTA BYLA PRO NĚKTERÉ RADOSTNÁ A PRO NĚKTERÉ SMUTNÁ, PROTOŽE JSME PŘED OBĚDEM MUSELI OPUSTIT TÁBOŘIŠTĚ. JE KONEC LETNÍCH RADOVÁNEK NA TÁBOŘE A BUDEME MUSET ČEKAT CELÝ DALŠÍ ROK, ABYCHOM SE VŠICHNI SPOLEČNĚ SEŠLI A ZAHRÁLI TÁBOROVÉ HRY, VYZKOUŠELI SI SVÉ SÍLY, ZNALOSTI A ODVAHU.

CHTĚLA BYCH PODĚKOVAT VŠEM VEDOUCÍM A POMOCNÍKŮM, BEZ KTERÝCH BY SE TÁBOR NEOBEŠEL, DÍKY PATŘÍ TAKÉ SKOKANOVI A AGI, KTEŘÍ SI VYZKOUŠELY PRAKTIKANTSKÉ VEDENÍ U SKAUTŮ A SKAUTEK A NEJVĚTŠÍ DÍKY PATŘÍ NAŠEMU KUCHTÍKOVI MÍLOVI, BEZ KTERÉHO BYCHOM NEMĚLI NAPLNĚNÁ BŘÍŠKA DOBROTAMI.

Zpracovala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Narození skautíka

Oznamujeme všem, že se Smíškovi a Matesovi narodil dnes 6.6.2022 k ránu syn Dominik, který váží 3,5 kg a měří 51 cm. Přejeme malému Domčovi hodně zdraví, štěstí a lásky a rodičům při výchově hodně sil.

Skautské vedení

Cyklovýlet

V sobotu 4.6. jsme v rámci dne dětí podnikli cyklovýlet do Zooparku Zelčín. Sešlo se pět dětí, které od mělnického DDM vyrazili v doprovodu dvou vedoucích vstříc dobrodružství. Cestou parkem Na Polabí jsme zhodnotili své jezdecké schopnosti, abychom si pak užili jízdu dolů z Vrázovy vyhlídky. Přejeli jsme starý most a šup na cyklostezku, která nás bezpečně dovedla až do cíle. Cestou jsme se zastavili na zdymadlech Hořín, kde už na nás čekala Terezka s maminkou, aby se k nám připojily.  V Zooparku jsme hned vyzkoušeli velkou trampolínu, na které jsme řádili, dokud nebyl čas na prohlídku výběhů s komentovaným krmením. Paní ošetřovatelka měla kbelík plný výborných křupinek, kterými jsme krmili nejen zvířátka, ale také sebe. Poznali jsme fjordského hřebce Ferdu, malé plemeno krav (které mají oproti koním velmi hrubý jazyk), osla, pštrosy emu (jeho zobák trochu štípe), malé klokánky (kteří byli plaší a krmit se nedali), poníky, lamy, prasata a spoustu koz, kachen, slepic a krocanů. Asi po hodinové obchůzce jsme i my dostali hlad, tak jsme se pustili do oběda, řízky a toustíky od maminek nám přišly k chuti. Pak jsme ještě chvíli hopsali na trampolíně, koupili si zmrzliny a mohli jsme vyrazit zpět do Mělníka. Je pravda, že už jsme byli trochu unavenější, ale i tak jsme cestu krásně zvládli. Při odpočívací zastávce jsme měli možnost vidět siluetu města z jiného úhlu, než jsme zvyklí, a zkoušeli jsme poznávat jednotlivé budovy (zámek, věže kostela či školu). A když jsme pak vytlačili kola na Vrázovku (nutno říci, že někteří jedinci kopec vyjeli !!), podívali jsme se do dálky a byli jsme překvapení, jak dlouhou cestu jsme dokázali ujet. Výlet jsme si moc užili, všem patří pochvala za skvělý cyklistický výkon!!

Zapsala: Zuzka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

BRIGÁDA

V sobotu dne 28.5.2022 se od 9 hodin konala brigáda za účelem přípravy materiálu na letní tábor, respektive zejména natírání podsadových stanů, roštů a třídění stanů, zabalení dek, celt a hrnců do vaků. Přestože bylo počasí proměnlivé, kdy chvilku svítilo sluníčko, pak zas poprchávalo a bylo celkem chladno, nás neodradilo od plánované práce, kterou jsme ukončili ve 13 hodin. Během práce jsme ochutnali upečené řezy a nádivku a pití bylo taky k mání.

Chtěli bychom moc poděkovat za pomoc všem zúčastněným rodičům, dětem a vedoucím, díky kterým se naplánovaná práce zvládla.

Skautské vedení

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

charitativní akce

Český den proti rakovině

Ve středu dne 11.5.2022 se konal již 26. ročník tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Sbírka po pětadvacet let známá jako „Květinový den“ byla zahájena 14. května 1997. Letos peníze získané za prodej kytiček využije Liga proti rakovině na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických center.

I naše děti ze skautského střediska Mělník se podílely na prodeji kytiček měsíčku lékařského a ve středu odpoledne jsme chodili po městě a nabízeli 350 kusů k prodeji, přičemž jsme kytičky prodali a za to všem zúčastněným patří velký dík.

Zpracovala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

VÍTĚZSTVÍ VLČÁKŮ

V sobotu dne 9.4.2022 se v lese na Chloumku konaly celý den okresní skautské Závody světlušek a vlčat pro děti od 7-11 let, kteří přijely z Kostelce, Neratovic, Liběchova a Mělníka. Závody se nesly v duchu „FERDA MRAVENEC CVIČÍ MRAVENIŠTĚ“, kdy rozhodčí na jednotlivých stanovištích představovali postavičky právě na toto téma. Skautské středisko Mělník reprezentovala družina chlapců „HROŠÍCI“ a dvě družiny dívek „BOBULE“ a „MELOUNY“. Všichni závodníci museli absolvovat závodní stanoviště: U zvědavého mravence (hledání informací), U mlsné Berušky (kuchařské dovednosti), Když jde Ferda na výlet (táboření a orientace), Ferda nováčkem (já ve společnosti a skauting), Ferda luští (logika), Polámal se mraveneček (první pomoc), Houpačka pro Berušku (fyzická zdatnost) a Dopravní komplikace v mraveništi (doprava). Pak museli všichni závodníci absolvovat doplňková stanoviště: Mravenčí tělocvičnu, Mravenčí rozcvičku, Obranu mraveniště, Mravenčí most, Starosti paní Ploštice a na stanovištích Bufet u motýla a Krčma u ulity obdrželi závodníci občerstvení. Přestože nám počasí moc nepřálo, bylo aprílové, protože občas mírně sprchlo, občas padaly malé krupičky zmrzlého deště, sem tam vysvitlo sluníčko a byla celkem zima, všichni světlušky a vlčata zvládly závody bravurně.

Naše družina vlčat „HROŠÍCI“ skončila na bezvadném 1.místě a získala putovní TOTEMOVOU HŮL s vyřezaným vlkem, přičemž postupuje do krajského kola, kde bude reprezentovat město Mělník. Družina světlušek „BOBULE“ skončila na krásném 3.místě a družina „MELOUNY“ skončila na pěkném 6.místě.

Blahopřeji dětským závodníkům a moc děkuji za přispění pořádání závodů našich skautům a skautkám a vedoucím jako rozhodčím.

Zapsala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Přespávačka

2V sobotu 26.3. se v 10 hodin sešli vlčata a světlušky v klubovně, aby se společně se svými vedoucími připravovali na Závody vlčat a světlušek. Nejprve proběhl oficiální nástup, pozdravili jsme se a zazpívali Junáckou hymnu. Pak Hroch seznámil děti se strukturou střediska a vysvětlil jim, co znamenají jednotlivé součásti kroje. Děti si zopakovaly zákon vlčat a světlušek, denní příkaz a heslo. Následovalo trochu pohybu s míčem, švihadly a tenisovými pálkami.  Hroch zkoušel děti, jak by si poradily v různých krizových situacích a Cipísek s Klubkem s dalšími dětmi malovali trička, která si na závod všechny děti obléknou. Po obědě, který sestával většinou z řízků od maminky, se pokračovalo v dopoledním programu. Po dopravních situacích následovala zdravověda, teorie i praxe při ošetření jednoduchých zranění. Děti nejvíce bavila umělá krev a modelovací hmota (kůže). Vyzkoušely si také volání na tísňové linky. Děti se podílely na přípravě svačiny a večeře – po skupinkách loupaly a krájely ovoce na ovocný salát, zaplakaly si u cibule a oloupaly brambory na večerní buřtguláš. Večer se trochu ochladilo, klubovna se proměnila v noclehárnu, děti se uvelebily do spacáků a podívaly se na pohádku.  Po celodenní zábavě usnuly a ráno někteří nemohly dospat, i když přechod na letní čas ukrojil celou jednu hodinu. Po probuzení a převlečení se děti (některé docela překvapené) vykulily ven na rozcvičku, aby jim lépe chutnala snídaně. A po ní hned zase vyrazily ven. Dopoledne proběhl „závod nanečisto“. Děti si oblékly trička, Hroch zavelel nástup po soutěžních družstvech, seznámil kapitány a celé týmy s tím, jak bude závod probíhat a pak se vydaly na jednotlivá stanoviště. U Cipíska se poznávaly stromy, stopy a zvířata, u Zuzky se luštily šifry a u Hrocha se zatloukaly hřebíky. Děti si vyzkoušely příchod na stanoviště, jak se mají správně hlásit rozhodčímu a zjistily, jak jsou dlouhé dvě minuty, které na vykonání úkolu budou mít. Další dopolední čas byl vyplněn přípravou scének na témata záchranářská a na chování v různých krizových situacích. Po obědě, ke kterému Zuzka ukuchtila špagety s boloňskou omáčkou a Cipísek připravila zeleninový salát, si děti dobalily batohy a pomalu se začala uklízet klubovna. Vlčata a zájemkyně z řad světlušek si se Zuzkou ještě vyzkoušeli přišívání knoflíků a pak už byl čas na rozloučení a odchod domů. Děkujeme sluníčku, že nám pomohlo vykouzlit krásný víkend plný pěkných zážitků.

Zapsala: Zuzka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Bruslení

V sobotu 26.2.2022 se konalo na zimním stadionu veřejné bruslení, kterého se zúčastnilo 9 světlušek, dva stateční tatínkové a dvě maminky. Po počátečním rozbruslení jsme si zkusily zahrát slalom, kde jsme každá dělala chvilku kuželku, kterou ostatní musely objíždět. Nakonec si ale holčiny nejvíce užily bruslení ve dvou či ve třech, někdy si vzaly na pomoc také hrazdičky. Ty využily nejen při rozbruslení, ale také je různě podjížděly nebo s nimi dováděly. Světlušky i rodiče byli rádi, že jsme se mohli protáhnout a potkat se i mimo schůzku. Všem za účast děkuje Zuzka

Zapsala: Zuzka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

]]>