ROK 2024

Výprava za tajemstvím Stínadel

V neděli 3.3.2024 se vypravilo 5 liščat, 11 vlčat a 7 světlušek objevovat zákoutí pražských Stínadel, čtvrti, kde se odehrávaly příběhy Rychlých šípů. Film Záhada hlavolamu jsme viděli na lednové přespávačce a dnes jsme si mohli projít uličky a místa, kde kluci svá dobrodružství prožívali. Doprovázeli nás Koumák, Klubko, Zuzka, Zajda a Diabolka. Do Prahy jsme dojeli busem, vyzkoušeli jsme si i jízdu metrem a tramvají, všichni se chovali výborně, nikoho jsme neztratili. Na místě zvaném Na Nosálku nám Zuzka rozdala mapky a kartičky s dvaceti otázkami, na které jsme měli na dvaceti stanovištích zjišťovat odpovědi. Postupně jsme prošli krásné uličky a plácky, kde Koumák nebo Zuzka vždy přečetli, co se na daném místě v příběhu Stínadel odehrávalo. A pak jsme hledali a doplňovali odpovědi na otázky např. kolik větví vyrůstá z kmene stromu gingo, kdo hlídá staré mlýnské kolo, kolik oblouků má Průjezd zrady nebo jakou barvu má orel na domovním znamení apod. Prošli jsme tak krásná místa na Kampě, některé pražské zahrady či zámecké schody, viděli jsme vlát prezidentskou standardu na Pražském hradě, scházeli jsme Nerudovou ulicí a nakonec jsme si maličko odpočinuli na dětském hřišti pod Petřínskými zahradami.Výpravu jsme si všichni moc užili.

Zapsala Zuzka

Přespávačka s přípravou na ZVaS 2024

V sobotu 27.1.2024 odpoledne se sešlo v klubovně 18 dětí a 5 vedoucích, aby se společně připravovali na letošní Závody vlčat a světlušek, které se budou konat 20.dubna 2024. Přišla 2 liščata (Honza a Domča), 8 vlčat (Kuba, Miki F., Vojta, Vítek, Tomáš, Filip, Adam a Jára) a 8 světlušek (Tea, Terka, Bára, Natálka, Kája, Kiki, Eliška a Ema). Protože bylo hezké počasí, hned jsme ho využili a věnovali se fyzické přípravě. Diabolka se Zajdou připravily pro všechny několik stanovišť, kde se běhalo, skákalo do dálky i přes švihadlo, házelo míčky i kroužky na kolíky. Pak si děti vyzkoušely oloupat a nakrájet ovoce a ke svačině si ukuchtily ovocný salát. K tomu si daly buchtu, kterou upekla Zuzka. Mezitím si ostatní vedoucí připravili stanoviště s tématy poznávačka rostlin a zvířat (Zajda a Diabolka), doprava (Klubko), já ve společnosti (Koumák) a logika (Zuzka). Děti se ve čtyřech skupinkách na jednotlivých stanovištích střídaly a za úspěšné splnění úkolů získávaly samolepky smajlíků. Mezitím jsme se také navečeřeli z domácích zásob. A když přišel čas na spaní, proměnili jsme klubovnu v noclehárnu díky novým matracím. Děti se nasoukaly do spacáků a těšily se na promítání filmu Záhada hlavolamu. Ráno jsme vstávali v 7:30, starší pomohli mladším zabalit spacáky, Koumák s Diabolkou se s dětmi protáhli při rozcvičce a Zuzka uvařila čaj k snídani. K němu se dojedla buchta a ostatní dobroty z domova. Následovala zase příprava stanovišť s dalšími tématy – první pomoc, mapa a buzola, přišívání knoflíků, zatloukání hřebíků, rozdělávání ohně křesadlem, loupání brambor a mrkve. Tu si spolu s jablky daly děti ke svačině. Starší děti pak pomohly rozmístit kolem klubovny úkoly pro gamebook na téma řešení krizových situací. Zuzka připravila stezku odpadků, kde děti zapisovaly, jak by třídily rozházené odpadky. Starší děti si měly odpadky po cestě jen zapamatovat a zapisovaly až po příchodu do klubovny. A mezi tím vším si děti stihly zahrát nějaké hry s míčem. K obědu se zatím uvařily brambory a ohřála sekaná. Diabolka se Zajdou dětem nandaly, doplnili jsme to mrkví a zopakovali jsme si společné přání dobré chuti – Přejeme si požehnanou dobrou chuť, mňam, mňam, mňam! Po jídle si děti umyly každý svůj talíř, zabalily si své batůžky, vynesly odpadky a uklidily jsme klubovnu. Na rodiče jsme čekali venku na sluníčku a některým se skoro ani nechtělo domů. Těšíme se zase na další společný víkend!

Zapsala Zuzka

Psí útulek K

V sobotu 6.1.2024 jsme navštívili psí útulek. Letos bylo jubilejní výročí, protože se návštěva konala dvacátý rok. Tradice byla vždy navštívit psí útulek 1.1., ale s přihlédnutím k loňskému roku, kdy byly v útulku za celé středisko pouze Veverka se Zuzkou a s přihlédnutím ke skutečnosti, že někteří rodiče jsou s dětmi mimo svůj domov), jsme se rozhodli návštěvu posunout na první sobotu v roce. Veverka ale tradici nechtěla porušit, a proto útulek navštívila i první den v roce. V sobotu přišly děti a pár rodičů a přinesly pejskům něco na mls, ale jaké bylo naše překvapení, když jsme viděli jen 6 pejsků. Paní nám s úsměvem řekla, že pejsků je během roku v útulku dost, ale snaží se je rozdat do rodin, protože se tam mají určitě lépe než v útulku. A to se jim daří. My jsme uznali, že je to moc dobře a popřáli, aby se to povedlo i u těch zbylých 6 pejsků.

Zapsala: Veverka

]]>