Niobara

Znovuobnovení činnosti 3.oddílu JUNÁKA na Mělníku je neodlučitelně spojeno se jménem jeho vůdce Oldou Klabíkem – „KONDOREM“. Oddíl obnovil činnost v lednu 1990 a členové se scházeli v klubovně na sídlišti Pivovar, kterou jim zapůjčil městský úřad v nebytových prostorách panelového domu. V září oddíl dostal do pronájmu dům u autobusového nádraží. Za velkého nadšení se všichni zapojili do zařizování kluboven a dalších junáckých aktivit. Název NIOBARA oddíl dostal po prvním táboře, který se konal v Otradovicích. V roce 1994 po táboře se vedoucí KONDOR odstěhoval do Roudnice nad Labem a vedení oddílu převzal Ivan Soukal – „DANNY“ a jeho zástupce Petr Strůna – „KOUMÁK ST.“. Pravidelně se oddíl zúčastňoval všech skautských závodů a závodů vlčat. Od roku 1991 do roku 1995 oddíl pořádal 1. května v Hořínském parku „Majáles“. Byla navázána dobrá spolupráce s ochránci přírody a vedením CHKO Kokořín, která se dodnes úspěšně rozvíjí a se skauty z Litoměřic, kam dodnes jezdíme na skautskou akci „Běh K.H.Máchy“. Po letním táboře v roce 1996 předal DANNY vedení oddílu KOUMÁKOVI ST. a přešel do 2.oddílu, který potřeboval pomoc při obnovení činnosti. KOUMÁK ST. však pro velké pracovní zaneprázdnění nestíhal práci v oddíle a tak oddíl pomalu stagnoval až v červnu 1997 pozastavil činnost. V září 1997 převedl DANNY zbylé členy do 2.oddílu, který se zatím postavil za pomoci VEVERKY a DANNYHO na nohy. V tomto smíšeném oddíle chlapců a děvčat během podzimu 1997 a jara 1998 vzrostla členská základna natolik, že mohl být rozdělen na 3. oddíl skautů „NIOBARA“ pod vedením DANNYHO a 2. oddíl skautek „JITŘENKA“ pod vedením VEVERKY. Nadále však oba oddíly pořádají všechny akce společně (výpravy, schůzky, závody, tábory,…). V červenci 1997 jsme dostali od města jinou klubovnu v Tyršově ulici č. 98 „Dřevák“. V květnu 1998 se vlčata a světlušky umístily na předním místě v závodě vlčat O putovní totem náčelníka a světlušek O putovní vlajku náčelní. V říjnu pak získaly první místo v závodu „Běh K.H.Máchy“ v Litoměřicích. I rok 1998 byl pro oba oddíly úspěšný. Skauti a skautky se v okresním kole Svojsíkova závodu probojovaly do krajského kola v Mladé Boleslavi. Ale ne jen závody žijí naše oddíly. Jen ve zkratce – výpravy do CHKO Kokořín, akce „Vítání jara“ s ornitology, akce „Haštal“, výpravy za skauty do Tábora, Plzně a mnoho dalších. V roce 2002 jsme byli nuceni se na příkaz Městského úřadu vystěhovat ze Dřeváku a mohli jsme se přestěhovat do nových prostor bývalých jesliček ve Wolkerově ulici. Přestože jsme dostali k užívání pouze polovinu těchto prostor, jsme vděčni i za ni. Za pomoci rodičů a členů obou oddílů jsme si ji upravili k obrazu našemu. V neposlední řadě pořádáme o vánočních svátcích akci „Betlémské světýlko“, vánoční besídku, vánoční plavání a na nový rok přinášíme pejskům do útulku různé dobroty a pytel granulí. V roce 2006 naše skautské řady posílil Klokan (Ondřej Vášek), který pracoval jako vedoucí chlapeckého oddílu do roku 2008. Byl velkou posilou na letních táborech. Poté díky pracovnímu zaneprázdnění musel skautský oddíl opustit. Od roku 2008 se pravidelně každého letního tábora zúčastňuje nový vedoucí Milan Šťastný, který nám hodně pomáhá zejména v kuchyni, neb je výborný kuchař. Bohužel na družinovky docházet nemůže, protože není z Mělníka ani blízkého okolí. Dne 5.11.2011 se stěhujeme do prostor ZŠ praktické a speciální v ulici Cukrovarská, kde máme za stávajících 55 členů oddílů NIOBARA a JITŘENKA k užívání 1 třídu, zahradu a malou tělocvičnu. V září 2011 přišel do našeho oddílu nový vedoucí Jan Živný, alias „BOBR“, který dřívávejc pracoval v neratovickém skautském oddíle. Jelikož pracuje přes týden mimo okres Mělník (Turnov), tak na družinové schůzky docházet nemůže, ale jezdí s námi na výpravy a soutěže, které se konají o víkendech. V září 2012 přišel do oddílu NIOBARA další nový vedoucí Petr Plocek, alias „ŠIKULA“, který také dříve pracoval s Bobrem v Neratovicích. Jelikož pracuje na směny, dochází jako vedoucí vlčat na družinové schůzky pouze ob týden.  Současně se zúčastňuje družinových schůzek skautů, kde ochotně pomáhá s jejich činností. Ve stejnou dobu nabídl pomoc ve vedení vlčat i Radek Mařík, tatínek světlušky Ještěrky. Bohužel také díky práci se družinovek zúčastňuje občas. V září 2013 naše řady rozšířil jako další vedoucí Michal Wolf, alias „VLK“, který s námi jezdí občas na tábory vypomáhat s horolezectvím, byť je to na pár dní. Bohužel díky práci se zúčastňuje družinovek ob týden. Na letním táboře 2014 obdržel Danny k jubilejnímu výročí medaili Modrých řek za svojí aktivní činnost ve skautské organizaci. Od září 2014 se funkce vedoucích mírně zamíchala a vlčata vede Radek  s Vlkem a Šikula má na starosti skauty.  Šikula si také v tomto roce splnil čekatelské zkoušky.  Radek na podzim na výpravě CHKO dostal přezdívku „LOUIS“, protože předvedl nádherný hlas jazzové legendy Luise Armstronga. Další promíchání vedoucích dochází začátkem roku 1015, kdy Vlk začal působit jako vedoucí skautů a to z toho důvodu, že svůj skautský program zaměřuje zejména na lanové aktivity a udržování fyzické kondice této věkové kategorie. V lednu 2015 Vlk splnil čekatelské zkoušky. Družinové schůzky vlčat vede Louis a pomáhá mu ve volných chvílích Bobr. Na jaře 2015 splnil vůdcovské zkoušky Šikula a Vlk a všichni vedoucí absolvovali zdravotnický kurz.  V srpnu 2015 se s námi bohužel rozloučil Bobr, neboť se mu nepodařilo skloubit  pracovní a rodinný život se skautským. V září 2015 se z pracovních důvodu odmlčel ze skautského života i Radek.  Družinu vlčat tudíž musela převzít Veverka, které pomáhají roveři Krtek s Koumákem. Veverka vlčata rozdělila na dvě družiny a to se jménem „Syslové“ a „Koumáci“. V lednu  2016 se Radek zřekl funkce hospodáře střediska a současně neprojevil zájem dále zůstat ve skautských řadách. V srpnu 2016 jsme museli opustit naše prostory klubovny a skládku a dne 20.8. a 28.8.2016 jsme se odstěhovali do nových míst ve chlapecké ubytovně zahradnické akademie v Mělníku na Neuberku. Od září 2016 vede družiny vlčat „Syslů“ a „Koumáků“ opět Vlk za pomoci Šikuly, neboť skautky začaly postupně z oddílu odcházet díky tomu, že je nezaujala náplň družinovek pod vedením Vlka. Proto se k nim vrátila Veverka s Natty. Družinu skautů, kteří se rozhodli nosit název „Medvědi“ povede od září 2016 Mates spolu s Krtkem a Filipem Havlákem – Fífou, který mezi nás přišel do naší organizace. Dne 5.11.2016 jsme svolali sněm střediska, na kterém byl zvolen do funkce zástupce vedoucí střediska Hroch. Šikula nám v únoru 2017 oznámil, že díky pracovní zatíženosti nebude moci docházet nadále do skauta. Jeho místo zaujal praktikant Koumák, který úspěšně složil čekatelské zkoušky a který Vlkovi pomáhá s vlčaty vedení programu při družinovkách. Od září 2017 se k vedení družin vlča t přidal nový budoucí vedoucí Michal Davídek, tatínek skauta „Bagra“ a budoucí vedoucí Petr Karnet, tatínek Skřítka. Vlk od této doby na akce a družinovky vlčat dochází velmi nepravidelně a stále víc zřídka až od ledna 2018 přestal docházet úplně. V dubnu si zdárně ukončil čekatelské zkoušky Fífa. Krtek se od září 2017 odmlčel, jelikož se připravuje na zkoušku z dospělosti – maturitu. Koumák vede v úterý zdárně vlčata s Michalem D. a Petrem (občas) a současně stíhá od ledna 2018 ve středu pomáhat ve vedení skautů Fífovi a Martinovi. Od 2.5.2018 přešli do oddílu NIOBARA z oddílu CERBERUS Mates a Koumák, aby převzali oddíl NIOBARA, který neměl aktivní vedení.  Vedoucím oddílu NIOBARY se stává Mates a jeho zástupcem Koumák. Na letním táboře 2018 byli slavnostně pasováni na vedoucí Michal a Petr. Michal dostal na táboře přezdívku „Šaman“. Je tu den „D“, kdy se zase musíme stěhovat. Opět jsme jako štvanci a začátkem října 2018 se stěhujeme do jiných prostor na Slovanech, kde jsme dostali od města 3 místnosti, respektive 1 větší pro klubovnu, 1 malou šatnu s maličkým oknem a 1 kuchyňku, přestože nám slibovali celkem 5 místností. Opět „sliby – chyby“. V září 2018 přišel náš kolektiv rozšířit Jaroslav Smutný, jako budoucí vedoucí skautů. Začátkem ledna 2019 nám Koumák oznámil, že složil vůdcovské zkoušky. Dne 13.4.2019 se naši skauti Šídlo, Sysel, Skokan, Honza, Matěj a Domča zúčastnili Svojsíkova závodu v Lobkowicích, kde skončili na krásném 3.místě. Po letním táboře Jára „přesedlal“ jako budoucí vedoucí k vlčatům, kde bude pomáhat Koumákovi a Šamanovi s vedením vlčat. Dne 30.10.2019 jsme svolali sněm střediska, na kterém byl zvolen do funkce zástupce vedoucí střediska Hroch. Dne 11.3.2020 se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, kdy se po celém světě šíří koronavir, byla pozastavena všechna běžná skautská činnost, a tudíž i závody světlušek a vlčat byly zrušeny.  Ale naši vedoucí byli s dětmi přes elektronickou komunikaci v kontaktu. První družinovou schůzku obnovily vlčata dne 3.6.2020 v rouškách, kde je v klubovně uvítal Koumák a Šaman. Jelikož dál trvalo omezení v rámci koronavirové situace, nemohli jsme bohužel uskutečnit letní tábor, protože tábořiště, které jsme měli pronajaté u Vimperka, nebylo otevřeno. Proto jsme uspořádali pro děli v letních měsících výpravy na Kokořín s přespáním jak v přírodě, tak i v klubovně. V září 2020 z osobních důvodů z našeho střediska odešel Jára a Fífa. Rovněž jsme tento měsíc uvítali na družinovkách děti, ale posléze nastal opět zákaz činnosti z důvodu šíření Covid 19. Přesto ale byla vlčata v kontaktu s vedoucím Koumákem prostřednictvím elektronické komunikace. Naše skautské středisko se zapojilo do projektu „Adoptuj mělnický strom“ a v úterý o státní svátek dne 17.11.2020 jsme zasadili náš skautský strom, a to lípu srdčitou ve Wolkerově ulici u mateřské školky u našich 3 vzrostlých Lip svobody z roku 1968. Bohužel tato akce musela být za zpřísněných podmínek díky koronavirové situace, a proto se jí zúčastnili pouze vedoucí. Přestože tato pandemie trvala a nadále trvá, uskutečnili jsme rovněž za zpřísněných podmínek (roušky a dodržované rozestupy) a za přítomnosti vedoucích na Štědrý den předávání Betlémského světýlka před hřbitovem na ulici Pražská. Lidé si této akce moc vážili a děkovali za Betlémské světýlko. Bohužel již jsme se nemohli sejít na vánoční besídce nebo první den v roce 2021 navštívit psí útulek. V roce 2021 jsme s dětmi až do konce května komunikovali prostřednictvím elektronické komunikace, ale červen 2021 byl už volnější a mohli jsme se scházet aspoň na družinovkách. V červenci 2021 jsme uspořádali letní tábor v Bechyni, kde Skokan splnil skautskou odborku 3 orlí pera. V září 2021 jsme rozjeli naplno družinové schůzky. Šaman se z rodinných důvodů odmlček a již nedocházel na skauta. Koumák oznámil, že má po celý týden odpoledne učení na VŠ, a proto si družinové schůzky vlčat vzali na starosti zkušení bývalí vedoucí Danny a Hroch.  Danny díky svému zdraví nemohl po pár týdnech dál pokračovat ve vedení vlčat, takže Hroch zůstal na vlčata sám.  Přesto vedení zvládl bravůrně, protože vlčata v okresní soutěži Závody světlušek a vlčat skončili na krásném 1. místě. V roce 2022 dne 6.6. se Matesovi se Smíškem narodil synek Dominik. Na letním táboře 2022 skauty vedl s Matesem i praktikant Skokan, který pokračuje dál a od září vede jako rádce za dozoru Martina družinovky skautů. Od září 2022 pomáhá vést vlčata jako rádce Jiří Kluiber – Klubko, tatínek Tomáška, který dlouhá léta chodil a chodí do spolku Ligy lesní moudrosti. V roce 2023 se naši skauti Nitka, Kuba, Marek a Cyril v dubnu v okresním kole Svojsíkova závodu umístili na 1. místě. Na krajském závodě bohužel skončili druzí od konce, protože si Cyril na sebe vylil při disciplíně vaření kotlík s polévkou a nemohl tak dále pokračovat. Od září začal Hrochovi a Klubkovi pomáhat s vlčaty Koumák a pravidelně tak docházet na družinovky. Dne 25.9.2023 jsme svolali sněm střediska, na kterém byl jako zástupce vedoucí znovu zvolen Hroch a nově zvolen Mates.]]>