CERBERUS

Oddíl roverů a rangers byl založen v lednu roku 2007. Zakladatelem tohoto oddílu je rover Martin Siran – „Mates“ (roveři) a rangers Jarmilka Přidalová – „Jája“ (rangers). Současně byly založeny zkoušky pro vstup nováčků do oddílu, které se přijímají pouze na táborech. Dalšími členy jsou Vojta Beneš – „Jambo“, Jakub Jakubík, Dominik Štrupl – „Domča“, Marek Třešňák – „Marčáno“, Lucka Vorlíčková, Ondřej Procházka – „Suši“ a Petr Struna – „Koumák“ (z bývalého oddílu Old skautů). Oddíl se zúčastňuje akcí společně s oddílem JITŘENKA a NIOBARA a v létě taktéž jeho členové absolvují letní tábory, respektive zdárně zajišťují chod tábora a podílí se na průběhu her a soutěží. V roce 2010 se k nám přidala Míša Švecová (světlušky), ale v tento rok přestali docházet do skauta ze studijních důvodů Jambo, Jakub a Suši. Lucka a Koumák díky pracovnímu vytížení. V roce 2011 přešla z oddílu JITŘENKA skautka Veronika Váňová – „Ještěrka“, skautka Veronika Řeháková – „Borůvka“, z oddílu NIOBARA skaut Adam Beneš – „Čiko“, Martin Matoušek, Lukáš Žemlička a Milan Šťastný – táborový kuchtík. V roce 2012 odešly obě skautky za studiem, a proto přestaly docházet do skauta. Současně odešli Martin Matoušek a Lukáš Žemlička. Také se k nám na rok vrátil Jambo. V roce 2013 se činnost tohoto oddílu omezila z důvodu odchodu aktivních roverů a rangers. Obrat nastal v roce 2015, kdy dospělo do věku roverů a rangers 5 členů z oddílu JITŘENKA a NIOBARA. Jsou to Aneta Martincová – „Ponny“, Tereza Demeterová – „Cácorka“, Janina Sklenářová – „Slzička“, Adam Guttenberg – „Krtek“ a Vráťa Ležal – „Koumák. Roverské zkoušky na „pravého skautského“ rovera a rangers za stanovených rituálů naším oddílem má za sebou pouze Mates, Krtek, Slzička a Koumák. V mezích možností se většina zúčastňuje akcí, výprav a táborů a pořádají současně pro svůj oddíl různé akce jako např. v únoru 2016 „výšlap na Sněžku“ a výlet do IQ Landie do Liberce. POZOR změna !!!!!!!!! Dne 29.3.2016 náš oddíl R + R dostal nový název a to 1.oddíl CERBERUS, což v antické mytologii je trojhlavý pes. Roveři a rangers vymyslely nový znak, který po jeho vyšití budou hrdě nosit na košili a šátku. Srpen 2016 je pro nás nepříjemný, stěhujeme se z naší původní klubovny v Cukrovarské ulici, kde jsme byli od listopadu 2011, do nových prostor na Neuberku v Mělníku patřící zahradnické akademii. Mates od září 2016 začíná vést družinu skautů a roverů, Natty pod dohledem Veverky vede družinu skautek a rangers. V září 2016 přišel mezi nás Filip Havlák – Fífa, který pomáhá Martinovi spolu s Krtkem s vedením skautů. V únoru 2017 nám Šikula, který je členem oddílu a který pomáhal vést vlčata, sdělil, že díky nové práci a její zatíženosti se bude muset ve skautu odmlčet. Doufáme, že to nebude na dlouho.  Na letním táboře 2017 složil skautský slib a příští rok se chystá složit zkoušku na rovera a stát se právoplatným členem oddílu Cerberus. Řady Cerberusu rozšířit od září 2017 také nový budoucí vedoucí vlčat Petr Karnet, tatínek Skřítka a Bouráka. V prosinci 2017 úspěšně složil vůdcovské zkoušky Mates. Dne 2.5.2018 musel Mates přejít do oddílu NIOBARA, aby převzal jeho vedení, neboť dosavadní vedení bylo neaktivní. Jeho zástupcem se stal Koumák, který taktéž přešel do stejného oddílu. Zástupcem vedoucí Cerberusu se stává Danny. Po letním táboře 2018 se právoplatnými členy oddílu Cerberus stávají Ponny, Skřítek a Žabka, které složily zkoušky na rangers. Začátkem října 2018 se stěhujeme z Neuberka do nových prostor na Slovanech, kde máme připraveny pouze 1 místnost jako klubovnu, 1 místnost jako šatnu a 1 místnost jako kuchyňku, což je pro naše děti žalostně málo. Dne 11.3.2020 se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, kdy po celém světě se šíří koronavir, byla pozastavena všechna běžná skautská činnost.  Ale naši vedoucí byli s dětmi přes elektronickou komunikaci v kontaktu. První družinové schůzky jsme obnovili dne 3.6.2020 v rouškách. Bohužel tábor se v roce 2020 nemohl konat díky probíhající pandemii. Bohužel ani výstava ke 100.výročí skautingu na Mělníku plánovaná v Muzeu na Mělníku v říjnu 2020 se nemohla uskutečnit, protože se okolo nás neustále šíří Covid 19. Přes tuto skutečnost jsme se zapojili do projektu „Adoptuj mělnický strom“ a v úterý o státní svátek dne 17.11.2020 a zasadili náš skautský strom, a to lípu srdčitou ve Wolkerově ulici u mateřské školky, kde jsme měli dříve naší skautskou klubovnu. Lípa je zasazena vedle třech vzrostlých Lip svobody, které jsme převzali pod patronát dne 12.10.2019 od skautů a skautek, kteří tyto 3 lípy osobně vysázely dne 28.10.1968. Tak jako každý rok, tak jsme i letos na Štědrý den rozdávali před hřbitovem na ul. Pražská Betlémské světýlko. Přestože se akce musela konat za zpřísněných podmínek (rouška a dodržení vzdálenosti od sebe), mnoho lidí si přišlo zapálit Betlémské světýlko. Bohužel pandemie zmařila i každoroční rituál našeho skautského střediska, kdy první rok v roce navštěvujeme psí útulek. Bohužel v roce 2021 toto díky pandemii nebylo možné. V prosinci 2022 se do našeho střediska zaregistroval Josef Kubát – Mattoni, který kdysi skautoval v jiném středisku a to ve Vrchlabí. Mattoni má potřebné vzdělání (vůdcovské zkoušky) a má zájem pomáhat vedení středisku a vést rovery a rangers. Od 21.6.2023 byl Mattoni jmenován zástupcem vedoucí odílu Cerberus. Od 21.6.2023 byla jmenována vedoucí oddílu Cerberus Jája. Dne 7.11.2023 byl střediskovou radou Mattoni zvolen výchovným zpravodajem střediska.

]]>