Jitřenka

2.skautský oddíl byl oddílem smíšeným, byl založen dne 1.2.1990 Pavlem Axmanem – BIZONEM, Zdeňkem Kolaříkem, Jolanou Kolaříkovou, Ivanou Siranovou – VEVERKOU a Vladimírem Jakešem. Oddíl měl 4 družiny. Dvě družiny světlušek „Pomněnky“ a „Blatouchy“ a dvě družiny vlčat Havrani“ a „Rysové“. Jelikož děti byly jenom ze sídliště, snažili jsme jim vštěpovat krásu přírody a často jsme jezdili do přírody a výpravy. Scházeli jsme se v sušárně v panelovém domě, ze které jsme si udělali, byť maličkou, ale naší klubovničku. Na víkendové výpravy jsme jezdili celoročně na Polevsko, do chaty TOSu Mělník. Chata byla polorozpadlá a děti tam rády jezdily, protože se v ní daly hrát různé strašidelné hry. Dále jsme se zúčastňovali nočních pochodů do skalního bytu ve Lhotce, navštěvovali jsme a dále navštěvujeme hrady, jeskyně a různé kulturní a přírodní památky (viz kroniky). Pořádali jsme pár let za sebou pro děti ze sídliště akci „Den dětí se sportem“ ve spolupráci s TDV Mělník (továrna dětských vozidel), která nám pro závody zapůjčila koloběžky, kola a tříkolky. Zúčastňujeme se skautských závodů jako jsou „Memoriál br. Kece a Zahrádky“ v Kostelci nad Labem, „ O totem náčelníka a stužku vlčat“, „Svojsíkův závod“, „Memoriál K.H.Máchy“ v Litoměřicích apod. Oddíl podnikal a podniká časté víkendové výpravy na CHKO Kokořín, zúčastňoval se brigád v CHKO, ve spolupráci s ornitology se zúčastňuje každoročně akce „Vítání jara“, pořádá akci „Pálení čarodějnic“ apod. V roce 1993 se hlavní aktivisté tj. BIZON, Jolana a Zdeněk odstěhovaly na Moravu a Vláďa odešel kvůli podnikatelské práci již v roce 1991. Veverka zůstala tedy sama. Do roku 1995 se oddíl držel nad vodou, ale v roce 1996 se úplně k lítosti Veverky rozpadal. Některé děti přestaly docházet do oddílu. Ale přišel podzim 1996, kdy ke znovuobnovení činnosti oddílu přispěl Ivan Soukal – DANNY, kterému se také rozpadal 3.oddíl skautů NIOBARA, protože v něm zůstal jako vedoucí sám. Od roku 1997 do roku 1998 se 2.oddíl tak rozrostl o své členy, že jsme ho byli nuceni rozdělit na dva oddíly a to 2. oddíl skautek JITŘENKA a 3. oddíl skautů NIOBARA. Název JITŘENKA dostal 2. oddíl skautek v červnu roku 1998. V té době nám byla odebrána i naše klubovnička, protože místnost měla sloužit pro kanceláře. Chvilku jsme se neměli kde scházet, ale pak jsme od Městského úřadu dostali k pronajmutí místnosti ve dřevěné „boudě“, která stála přímo ve městě vedle kina Oko. Byla v žalostném stavu, ale přičiněním všech dobrých lidiček, kterým není lhostejný volný čas dětí, jsme si ji zařídili k obrazu skautskému. Přestože téměř všechny skautské oddíly na Mělníku zanikaly, naše dva oddíly jely a stále jedou naplno. V roce 2002 jsme museli opět opustit naší zařízenou klubovnu „Dřevák“ – pro jiné zájmy „města“. Od Městského úřadu jsme obdrželi nové prostory a to polovinu bývalých jesliček ve Wolkerově ulici. Opět jsme prostory museli upravovat k obrazu našemu. V této klubovně se scházíme do dneška a doufáme, že v ní nějaký čas vydržíme a nebudeme se muset zase někam stěhovat. 2. oddíl skautek stále vede  Veverka. V září 2004 Veverka přivedla do dívčího oddílu Janu Novákovou, alias Žirafku, která se stala vedoucí světlušek. Žirafka vedla holčiny do 2008, kdy se pak následně stala maminkou Martinky a poté Kačenky, a proto musela světlušky opustit. V roce 2008 opět Veverka přivedla mezi světlušky novou vedoucí Romanu Horčíkovou – Hutterovou, alias Čertici, která se následně po Žirafce věnovala světluškám do roku 2010. V prosinci se Čertici narodila dceruška Mariánka, proto měla jiné povinnosti a do oddílu přestala docházet. V září 2010 přišla pomoci do oddílu JITŘENKA „staronová“ skautka Petra Bušová, alias Píšťalka, vychovaná tímto oddílem od světlušky, která se hrdě hlásila k vedení družin světlušek. Z naší klubovny jsme se museli na podzim roku 2011 vystěhovat, neboť město Mělník z našich kluboven zamýšlí rozšířit prostory pro mateřskou školu. Dne 5.11.2011 se stěhujeme do prostor ZŠ praktické a speciální v ulici Cukrovarská, kde máme za stávajících 55 členů oddílů NIOBARA, JITŘENKA a R+R k užívání jednu třídu, zahradu, malou tělocvičnu a skladové prostory. Jedna velká třída pro program cca 20 vlčat a současně 20 světlušek v jednom dni, je celkem nevyhovující. Proto po urgencích s vedením města nám byla dne 11.1.2012 třída přepažena uprostřed sádrokartonem na dvě místnosti. Ale co se opět v roce 2013 nepřihodilo, vedoucí Píšťalka čeká mimčo, a proto jsme začali hledat na jaře roku 2013 náhradu, resp.novou vedoucí ke světluškám.  Podařilo se a ještě před letním táborem se našla nová vedoucí ke světluškám Markétka Kadlecová, která nám v červnu pomohla s přípravou letního tábora. Píšťalka se na letním táboře po týdenním pobytu rozloučila se skautováním a odešla se věnovat očekávání potomka.  Na podzim se Píšťalce narodila krásná dceruška Kristýnka. Markétka převzala po Píšťalce družiny světlušek a zdárně se zapojila do jejich aktivit.  Na jaře roku 2014 přišly obnovit naše řady skautky Sluníčko (Anička Židlická-18 let) a Klíště (Kačka Podhajská-17 let), které nabídly pomoc a zapojit se s vedením světlušek. Byli jsme všichni rádi a ještě více se naše radost znásobila, když souhlasily, že pojedou na letní skautský tábor.  Píšťalce zřejmě skautský život hodně chyběl, neboť se vrátila po roce, tj. v září 2014, opět s velkým elánem ke světluškám. Bohužel po táboře přestaly chodit Sluníčko a Klíště, protože se připravovaly na složení maturitní zkoušky. Rangers Ponny si v letošním roce splnila čekatelské zkoušky, a proto byla požádána, zda by mohla pomoci Veverce s vedením družiny skautek, s čímž souhlasila. Markétka byla v době konání letního tábora 2014 nemocná a od té doby přestala do skauta a to díky novému zaměstnání, které jí časově neumožňuje pravidelně docházet na družinové aktivity. Na letním táboře 2015 obdržela Veverka bronzovou medaili Svatého Jiří za svojí aktivní 25-letou činnost ve skautské organizaci. Od září 2015 naše řady vedoucích posílila Anička Bylinová, alias „Čárka“, která se přistěhovala do našeho města a pomáhala vést světlušky ve skautském oddíle v České Lípě. Jelikož nebyl žádný vedoucí, který by vedl vlčata, Veverka přešla k družinám vlčat a skautky měla na starosti Ponny pod dozorem Vlka. Na letní tábor 2016 se k nám přidala jako praktikantka přítelkyně Martina a to Natálie Fedorčuková, alias „Natty“, která se nám velice dobře osvědčila a proto na táboře složila skautský slib. Na jaře 2016 jsme se od města dozvěděli nepříjemnou zprávu, že se musíme opět stěhovat. Z naší klubovny ve zvláštní škole bude první třída, a proto se musíme vystěhovat do konce srpna 2016. Jelikož nám město nabídlo nevyhovující prostory (vytopený rodinný dům na Vehlovicích nebo jednu malou místnost v ulici k zámku), našli jsme si sami prostory v chlapecké ubytovně na Neuberku, kterou má na starosti zahradnická akademie v Mělníku a po táboře dne 20.8. a 28.8.2016 jsme se tam přestěhovali. Jelikož skautky na táboře 2016 naznačily, že náplň družinových schůzek pod vedením Vlka je nebaví a jejich docházka před táborem nevzkvétala, vzala si je pod svá křídla od září 2016 Natty pod dohledem Veverky. Čárka se bohužel z osobních rodinných důvodů odmlčela. Od 1.11.2016 se Píšťalka rozhodla dál nepokračovat ve vedení světlušek a docházet do naší organizace, a proto si je pod své vedení vzala Veverka. Bohužel úterní schůzky světlušek se musely přesunout na středu. Na střediskovém sněmu byla dne 5.11.2016 Veverka zvolena vedoucí střediska Mělník (místo Dannyho). A jedna radostná zpráva – Čárka se nám dne 1.2.2017 vrátila ke světluškám. Ti ji přivítaly s radostí a nadšením. Na letním táboře 2017 byly Natty alias Smíšek a Čárka slavnostně pasováni Veverkou a Hrochem na vedoucí. V prosinci 2017 Smíšek a Čárka absolvovaly čekatelský kurz, který zakončily zdárně zkouškou. A je tu duben 2018, kdy naše světlušky ve složení Diabolka, Liška, Ocásek a Pískle získaly první místo v závodech světlušek a vlčat. Postupují na kraj. Začátkem května se s námi Čárka musela bohužel rozloučit, protože se stěhuje do Českých Budějovic. Světlušky si pod křídla vzala opět Veverka. Nastal konec května a světlušky na krajských závodech na Konopišti vyhrály krásné 2.místo. Jsou borkyně…..V září začaly pomáhat vést světlušky Lucka Pavlová – Žabka a přidala se k ní Marie Tilšarová, mamka Lišky. Snad se jim bude mezi našima sluníčkama líbit.  Začátkem října 2018 jsme se museli vystěhovat z Neuberka a přestěhovali jsme se na Slovany, kde jsme dostali 3 mísnosti, z toho 1 větší pro klubovnu, 1 jako šatnu a 1 jako kuchyňku, přestože město slibovalo 5 místností, přičemž jsme jako klubovnu museli obsadit i kuchyňku. V nejmenší místnosti bez oken jsme zřídili skládek pro stany, celty, kůže apod.materiál. A je tu začátek dubna 2019 a Marie ohlásila, že přestává vést světlušky a nebude docházet do skauta. Moc dlouho se u náse neohřála. O světlušky bude přesto řádně postaráno, a to Veverkou a Žabkou. Dne 13.4.2019 se naše skautky Laňka, Zajda, Diabolka, Ocásek, Sovička, Liška a Nugetka zúčastnily Svojsíkova závodu v Lobkowicích, kde skončily na krásném 3.místě.  Na jaře 2019 také zdárně složila vůdcovské zkoušky Smíšek. Dne 30.10.2019 jsme svolali sněm střediska, na kterém byla opět zvolena do funkce vedoucí střediska Veverka. Dne 12.10.2019 jsme převzali pod náš patronát ve Wolkerově ulici u mateřské školky 3 vzrostlé lípy srdčité pojmenované „Lípy svobody“, které nám předali skauti a skautky, kteří tyto lípy osobně vysázely dne 28.10.1968. Dne 11.3.2020 se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, kdy po celém světě se šíří koronavir, byla pozastavena všechna běžná skautská činnost a tudíž i závody světlušek a vlčat byly zrušeny.  Ale naši vedoucí byli s dětmi přes elektronickou komunikaci v kontaktu. První družinovou schůzku obnovily světlušky dne 17.6.2020 v rouškách, kde je v klubovně uvítala Žabka s Veverkou a nová budoucí vedoucí Zuzka Jenerálová. Jelikož dál trvalo omezení v rámci koronavirové situace, nemohli jsme bohužel uskutečnit letní tábor, protože tábořiště, které jsme měli pronajaté u Vimperka, nebylo otevřeno. Proto jsme uspořádali pro děli v letních měsících výpravy na Kokořín a jedna byla i s přespáním ve stanech u Dannyho na zahradě. Ta se nejvíc světluškám líbila, protože byla stezka odvahy a Danny nás učil vyřezávat ze dřeva. V září nás opustila Žabka, která odešla studovat na vysokou školu do Liberce. V září 2020 jsme na našich prvních družinovkách uvítali nováčky a novou budoucí vedoucí Veroniku Stinkovou – Cipíska, která do oddílu Jitřenka docházela v dřívější době jako světluška. Následně jsme museli opět pozastavit činnost díky šířícímu se Covid 19. Přesto jsou naše světlušky v kontaktu s vedoucím Zuzkou prostřednictvím e-mailu, do kterého jim jsou zasílány různé úkoly, soutěže a informace. Naše skautské středisko se zapojilo do projektu „Adoptuj mělnický strom“ a v úterý o státní svátek dne 17.11.2020 jsme zasadili náš skautský strom, a to lípu srdčitou ve Wolkerově ulici u mateřské školky u našich 3 vzrostlých Lip svobody z roku 1968. Bohužel tato akce musela být za zpřísněných podmínek díky koronavirové situace, a proto se jí zúčastnili pouze vedoucí. Přestože tato pandemie trvala a nadále trvá, uskutečnili jsme rovněž za zpřísněných podmínek (roušky a dodržované rozestupy) a za přítomnosti vedoucích na Štědrý den předávání Betlémského světýlka před hřbitovem na ulici Pražská. Lidé si této akce moc vážili a děkovali za Betlémské světýlko. Bohužel jsme se již nemohli sejít na vánoční besídce nebo první den v roce 2021 navštívit psí útulek. V roce 2021 jsme s dětmi až do konce května komunikovali prostřednictvím elektronické komunikace, ale červen 2021 byl už volnější a mohli jsme se scházet aspoň na družinovkách. V červenci 2021 jsme uspořádali letní tábor v Bechyni, na kterém si Zuzka s Cipískem obnovily skautský slib  a v září jsme rozjeli naplno družinové schůzky. Družinové schůzky světlušek si od září 2021 vzaly na starosti Zuzka a Cipísek. V lednu 2022 Zuzka splnila čekatelskou zkoušku pro spolupůsobení při vedení oddílu. Gratulujeme. Dne 6.6.2022 porodila vedoucí Smíšek malého skautíka Dominika, takže se nemohla zúčastnit letního tábora, přesto byla aspoň na dálku s námi ve spojení. Domčo ať se Ti na tom naše světě líbí. Na táboře 2022 Agi splnila skautskou odborku 3 orlí pera, vedla program pro skautky a Zuzka byla pasována na vedoucí družiny světlušek v roli čekatele. Od září Agi vede družinové schůzky skautek. Dne 21.6.2023 byla Smíšek jmenována vedoucí oddílu Jitřenka a její zástupce je od tohoto data Veverka. Na letním táboře se ze Zajdy a Diabolky staly rangers, kdy musely splnit nelehké úkoly pro tuto kategorii. Dne 25.9.2023 jsme svolali sněm střediska, na kterém byla opět zvolena do funkce vedoucí střediska Veverka. Smíšek na sněmu obdržela vyznamenání za svojí obětavou práci ve skautu. Od sněmu přestala Cipísek pracovat se světluškami. Dne 4.11.2023 složila Agi úspěšně čekatelskou zkoušku, aby mohla spolupůsobit při vedení oddílu. Gratulujeme.  ]]>