ROK 2021

Betlémské světýlko

V sobotu dne 18.12.2021 jsme v 10:15 hodin někteří vedoucí z našeho skautského střediska převzali na vlakovém nádraží v Mělníku Betlémské světýlko. Převezli jsme ho na faru na Mělníku, na farmu do Jahodárny ve Vraňanech a odpoledne do kapličky do Kel.

O Štědrý den 24.12.2021 jsme již po osmnáctý rok rozdávali před hřbitovem na ulici Pražská v Mělníku Betlémské světýlko. Přestože se musí z důvodu coronavirového stavu dodržovat určitá omezení, přišlo pro Betlémské světýlko nečekaně mnoho lidiček. Radost nám udělali „staří známí“, kteří chodí pravidelně, ale i noví, kteří přišli pro Betlémské světýlko poprvé. Pro Betlémské světýlko si přišla také Čertice (bývalá vedoucí světlušek) se svými 2 dětmi. Mezi lidmi panovala radostná vánoční nálada a my doufáme, že jsme jim mohli rozdáváním Betlémského světýlka zpříjemnit chvilku.

Zpracovala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Letošní vánoční besídka byla netradiční díky koronavirovému stavu, při kterém je nutno dodržovat určitá opatření. Proto jsme vánoční besídku uskutečnili pouze venku a nelitovali jsme, protože bylo dost sněhu. Sešli jsme se ve 13 hodin u Skleníku, od kterého jsme se přesunuli nedaleko k místu, kde máme 3 Lípy Svobody vysázené v roce 1968 mělnickými skauty a skautkami a 1 skautskou lípu, kterou jsme vysázeli my v loňském roce. Pak jsme se vydali na zahradu Zuzky, která se nachází nedaleko klubovny. Při cestě nás neustále kouloval Petr „Silák“, který si nevybíral a každý z nás nejméně jednou schytal ránu koulí. Když jsme přišli na zahradu, tak jsme ozdobili dobrůtkami pro ptáčky jabloň, protože smrk byl na nás moc vysoký. Zazpívali jsme si koledy, pověděli o vánočních zvycích, zbaštili vánoční cukroví, které bylo moc dobroučké, rozdali dárečky a zapálili prskavky. Skauti postavili rohatého sněhuláka a přitom všem nás neúnavný Petr „Silák“ nepřestával koulovat. Okolo 15 hodin jsme se rozešli. Besídka se nám líbila a jen doufáme, že snížek nám vydrží co nejdéle.

Zpracovala: Veverka

  Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Výprava světlušek do Hořína

V sobotu 9.10.2021 se světlušky sešly v 9 hodin u klubovny, a přestože bylo docela chladno, vyrazily jsme na plánovanou výpravu do Hořínského parku. Když jsme došly na Hadík, začaly jsme sledovat cestu podle předem připraveného topografického značení. Za chvíli dívky našly první zprávu, kde měly za úkol pozorovat přírodu a zapisovat si ptáky, které cestou uvidí. Hlavně mladší světlušky se úkolu chopily opravdu zodpovědně a počítaly každou sýkorku. Nakonec se objevil i kormorán a volavka. A protože je světluška mimo jiné čistotná, sbíraly jsme cestou podle Labe také odpadky do připravených pytlů. Za pár desítek metrů jsme je měly docela plné. Další úkoly spočívaly např. v sestavení doplňků na světluškovský kroj, v základech první pomoci či v hledání úkolu podle azimutu. Když jsme přešly starý most, začaly jsme se rozhlížet po suchém dřevu, protože se blížil čas oběda a všechny jsme se těšily na kotlíkovou polévku. Každá světluška přinesla alespoň malou větev a velké světlušky pak připravily ohniště. Vykopaly v zemi díru, obložily ji kameny a pomocí březové kůry rozdělaly oheň. Také připravily závěs na kotlík, ve kterém jsme si uvařily výbornou polévku. Než se oheň dostatečně rozhořel a polévka uvařila, Cipísek rozdala děvčatům brambory, mrkve a škrabky, aby si vyzkoušely, jak se zelenina do polévky čistí. Také si povídala s menšími světluškami o tom, jak se zachovat v různých životních situacích. A velké světlušky na tato témata zahrály dvě scénky. Ještě si vyluštily šifru a sudoku, pak jsme za sebou zahladily ohniště, kameny vrátily k řece a vypravily se pomalu na cestu zpátky. Celý park jsme obešly podle vody, kde jsme v prosluněných místech mohly pozorovat ryby, dokonce jsme viděly i štiku. U hořínských zdymadel jsme se na chvilku zastavily a pak jsme podle Sidonky pokračovaly zpět ke starému mostu. Cestou jsme sbíraly kaštany a pár žaludů. Pak jsme přes most a přes Vrázovou vyhlídku vyšláply zpátky k Mělníku. Na kraji parku Na Polabí jsme si daly ještě malý odpočinek, chvíli jsme poseděly v trávě a nožíky jsme ořezávaly klacíky nebo vydlabávaly kaštany. A pak už jsme statečně zdolaly poslední úsek cesty a krátce před čtvrtou hodinou jsme se unavené a spokojené vrátily ke klubovně. Děkujeme sluníčku, že nám celou cestu krásně svítilo a že jsme si mohly užít hezký sobotní den.

Zapsala: Zuzka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Asi 20 členů našeho skautského střediska se dne 29.10.2021 zúčastnilo  25. ročníku tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Tento rok je to již po 14 let, co prodáváme v rámci této sbírky kytičky měsíčku lékařského. Sbírka známá jako „Květinový den“ byla zahájena 14. května 1997, kdy bylo veřejnosti nabízeno 30.000 kusů žlutých kvítků měsíčku lékařského a bylo vybráno 350.000,-Kč. Postupem let se stala nejznámější sbírkovou akcí u nás v ČR a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček, tak i peněz získaných od dárců. Vždy se sbírka konala v měsíci květnu, ale letos vzhledem k epidemické situaci se sbírka v květnu nemohla uskutečnit. Přesto ale kytičky na jaře v našem středisku vykvetly a to za pomoci Cipíska, kdy byly kytičky namalované na kamínky a rozneseny na určená místa. Letošním tématem sbírky je prevence rakoviny ledvin, močového měchýře a prostaty a kytičky mají pro tento rok krásnou zelenou mašličku. Odpoledne jsme se sešli na náměstí před kašnou, rozdělili jsme se na dvě skupiny a po celém městě prodávali kytičky měsíčku lékařského. Moc děkujeme všem za záslužnou činnost.     

Zapsala Veverka

TÁBOR 2021

T3.7.2021

Letos jsme vycestovali na tábor do Bechyně na tábořiště Lišky. Z Mělníka jsme cestovali busem necelých 5 hodin, jak byly všude na cestách kolony aut. Nám to ale nevadilo, hodně jsme se těšili, protože jsme loni bohužel nemohli tábořit. Když jsme konečně dorazili, uvítala nás na tábořišti přípravka, která tam byla již o den dříve a postavila kuchyň a stany Sahary. Nás čekalo postavit pro nás podsadové stany, abychom se mohli ubytovat. Po ubytování a občerstvení jsme se večer dozvěděli, že se z nás stala průzkumná mise, která musí prozkoumat novou planetu a celotáborová hra zněla „Přežití na jiné planetě“. Ve stanech to dlouho do půlnoci štěbetalo, protože jsme si museli říct plno novinek, když jsme se téměř rok neviděli.

4.7.2021

V neděli dopoledne jsme šli po týmech podle buzoly na určené místo, kde jsme našli část mapy s vyobrazeným živlem každého týmu – oheň, voda, vzduch a země, dřevěný přívěsek s vyobrazeným živlem a mošničku se semínky. Každý tým měl 4 členy a měl svojí barvu – oheň=oranžová, voda=modrá, země=zelená a vzduch=žlutá. Měli jsme za úkol vyrobit svojí vlajku, erb svého živlu a zasadit semínka, jestli je na této planetě úrodná půda. Budoucí skautky vyrobily z mechu a šišek u stožáru se státní vlajkou skautskou lilii za pomoci Cipíska, která musela mít svůj vrchní cíp na sever. Povedlo se. Odpolko jsme hráli společné hry – ringo, přehazovanou a večer byl táborák, u kterého Veverka hrála na kytaru a zpívali jsme.

5.7.2021

Ráno začalo rozcvičkou a prvním nástupem v krojích, a tak to chodilo pravidelně každý den. Pak jsme hledali zlaté pruty, které spadly z padající rakety, ze kterých jsme měli za úkol postavit co nejvyšší věž. Vyzkoušeli jsme si, jaký máme dech a zahráli jsme si hru foukanou s ping-pong míčkem. Následně jsme ve hnízdech našli vejce v barvě našeho živlu, které jsme měli za úkol dopravit do druhého hnízda, aniž bychom se ho dotkli rukou, takže jsme ho jednou holí střídavě postrkovali. Povedlo se to pouze týmu vzduchu, ostatním se po cestě rozbilo a vyteklo. Odpolko jsme se v nedaleké řece Lužnici koupali. K večeru jsme dověsili vlajky našich týmů, na které jsme nakreslili náš živel a nabarvili trička rovněž s naším vyobrazeným živlem. Všem se trička i vlajky moc povedli. Večer byl táborák, který připravovali budoucí skauti – Nitka, Marek, Kuba a Bourák.

6.7.2021

Ráno vstáváme do sluníčka a máme hudební rozcvičku se Smíškem. Byla parádní. Po nástupu a vyvěšení státní vlajky jsme hráli hru s nafouknutými míčky naplněnými vodou, které jsme museli přes vytyčenou trasu co nejrychleji dostat do cíle házením jednotlivým hráčům. Ale jakmile někdo míček nechytil opatrně, tak míček praskl a chytač byl celý zlitý vodou. Taky jsme museli na čas co nejrychleji přenést vodu v trychtýři nad hlavou. Při této hře byli zlití úplně všichni. Ještě jsme zdolávali prolézání sítě, kterou si pro svou soutěž natáhly skauti a skautky. Dnes jsme měli oběd o hodinu posunutý, protože bylo vedro a šli jsme se koupat do Lužnice. Sjížděli jsme jí cca 100 metrů po nafukovačkách. Všichni měli vesty, protože voda v Lužnici plynula a bezpečnost je na prvním místě. Byla legrace, někdo do cíle dojel, jiní se převrátili. Taky jsme z nafukovaček udělali dlouhou mašinku, ale do cíle spojená nedojela, cestou se rozpojila. K pozdnímu obídku nám Masterschef Míla udělal svíčkovou, po které jsme se dlouho oblizovali. Večer budoucí skautky – Pískle, Zlatovláska, Klokánek a Raketka, připravily oheň, u kterého nám všechny týmy předvedly připravené scénky.

7.7.2021

K ránu mírně pršelo, ale na rozcvičku již přestalo. Dopoledne skauti a skautky vyřezávaly a týmy luštily zprávu v morseovce, kterou jim domorodec den předem odblikal světýlkem ze tmy. Jelikož se nikomu zprávu nepodařilo vyluštit, musela ji Veverka zopakovat tzv. ruční morseovkou. Po svačině byly sportovní závody, při kterých jsme si vyzkoušeli svoje síly. Byl tam hod oštěpem, trefa míčkem do cíle, zdolání prolézání sítě, střelba ze vzduchovky apod. O poledním klidu týmy připravovaly scénky a bylo sportovní odpoledne. Dnes táborák nebyl, všichni jsme ulehli dříve.

8.7.2021

Den jsme započali dvojičkovou rozcvičkou, kterou vedla Veverka. Cviky jsme cvičili všechny ve dvojicích. Dopoledne jsme pouštěli po vodě vory se svíčkami. Všem týmům se svíčka sfoukla, ale do cíle dojely všechny vory. Po dopolední sváče jsme se utkali ve vodě v závodech na nafukovacích lehátkách. Byla legrace, když na závěr si závod rozdaly Veverka s Cipískem na jednom lehátku proti skautkám Zajdě a Diabolce na druhém lehátku. Už jen při „nalodění“ na lehátko se Veverka s Cipískem 2x převrátily. Skauti a skautky zajišťovaly dřevo do kuchyně a odpoledne hurá opět všichni do vody. V 19:00 hodin přišla očekávaná bouřka. Nechyběly blesky, hromy, kroupy a prudký liják, který nám vytopil kuchyň. Kuchtík Míla v ní chodil po lýtka ve vodě a snažil se z celt nad hlavou vylévat vodu. Po půl hodině buřina utichla a my jsme si mohli konečně dát chutnou véču a to „tortily“. Jelikož bylo všude mokro, táborák se nekonal. Okolo 22:00 hodiny přijel Danny, Krtek a Skřítek, takže bylo veselo a mírně hlučno.

9.7.2021

Dnes byl slavnostní den. Dopoledne jsme hráli hru „vesmírný déšť“, kdy se tým musel pinkáním nafouknutých balónků postarat o to, aby žádný nespadl na zem. Skauti a skautky připravovaly dřevo a vyráběly louče. Budoucí skauti připravovali oheň a budoucí skautky šly do lesa se skautkami na smůlu na louče. Dopoledne přijel Šaman. Odpoledne bylo sportovní, kdy se vlčata a světlušky učily badminton, hru s ringem přes síť a nakonec to skončilo tak, že si vedoucí rozdali závod v badmintonu. Někteří ještě odpoledne plnili nováčkovskou zkoušku, aby mohli být připuštěni ke slibu. Po večeři nastala mírná nervozita u těch, kteří měli u ohně slibovat. Když se sešeřilo, ohnivci zapálily oheň, všichni jsme okolo ohně vytvořili kruh přátelství a poslali dokola pozdrav stiskem dlaně. Pak jsme si zazpívali „červená se line záře“ a následně začaly slibovat budoucí světlušky – Anička, Terka, Tea, Kamča a Leontýnka, budoucí vlčata – Matěj a Kuba, budoucí skautky – Pískle, Zlatovláska, Klokánek a Raketka a budoucí skauti – Nitka, Jirka, Bourák a Marek. Po nich slib svůj slib obnovily Zuzka s Cipískem. Pak nám Danny povídal o skautských ideálech, o historii a Veverka s Martinem se vrátily do dob, kdy se skauting na Mělníku v roce 1990 obnovoval. Oheň pomalu dohořel a my jsme se za tmy potichoučku rozcházeli do svých domovů – stanů. Cipísek nám zahrála na flétnu večerku.

10.7.2021

Dnešní den nás probudilo sluníčko. Budíček jsme měli posunut o půl hodiny, ale byl hodně hlasitý, protože si ho dal Danny svým vyvoláváním „vstávej, vstávej lenochu ospalý, vstávej, vstávej už je den bílý“…. Dopoledne jsme měli soutěž netradičních disciplín, kdy jsme stříleli ze vzduchovky, luku, chodili jsme na čas po provaze, házeli polenem do dálky, jezdili na lyžích, házeli ringem a obručemi na cíl apod. Po poledním klidu jsme hráli hru „Lavor“, kde obránci hlídali uprostřed svůj lavor, aby nebyl naplněn vodou a útočníci se snažili zase lavor naplnit vodou, pak jsme se šli všichni koupat. K večeru bylo velké zápolení, kdy týmy namíchané z vedoucích a dětí hrály fotbal a ringo. Zápasy byly hodně napínavé a děti se do nich zapojily s velkou vervou. Večer bylo pro děti připraveno překvapení v podobě kina, kdy bylo nataženo velké bílé plátno, dětem se promítal film o vlkovi a k tomu dostali sáček s popcornem.

11.7.2021

Dopolko jsme nechali volnější, kdy děti batikovali trička, která se všem moc povedla. Pak jsme vyráběli ze sochařské hlíny postavičky domorodců. Odpolko v rámci CTH hledaly týmy podobizny domorodců. Spát jsme šli dnes brzo.

12.7.2021

Dopolko jsme měli za úkol nasbírat bylinky na uzdravující čaj. Vyzkoušeli jsme si po týmech let kosmickou lodí, kdy si každý člen vyrobil „kosmickou loď“ a musel jí hodit co nejdále, druhý pokračoval z tohoto místa a pak stejně dál. Následně jsme si zahráli hru, kdy v týmu byl jeden němý, druhý slepý, třetí chromý a čtvrtý s boláky na rukou a všichni museli projít trasu s překážkami. Skokan plní těžkou skautskou odborku „3 orlí pera“  – 24 hodin nemluvit. Polední klid byl ve stylu prací chvilky, kdy si skauti přepírali své oblečení. Během oběda jsme uvařili čaje z bylinek, které nasbírali jednotlivé týmy a vedoucí ochutnávali. Byli moc chutné. Odpolko jsme se opět koupali na nafukovačkách a na závěr jsme z nich udělali mašinku, která se nám po cestě rozpojila. K svačině nám kuchtík Míla připravil vafle s ovocem. Byly tak dobré, že jsme si pořád dokola chodili přidávat. Večer byl táborák, u kterého jsme předváděli scénky. Když se setmělo, byla stezka odvahy, kde jsme se na konci museli na důkaz podepsat. Skauti a skautky měly noční hru „majáky“.

13.7.2021

Budíček byl maličko posunutý, protože spát jsme šli později. Dopoledne šly týmy vykopat střepy květináčů od domorodců a po přinesení jsme je museli slepovat. Všem se to povedlo, některým za pomoci jejich vedoucích, někteří to zvládli sami. Také se kontrolovala semínka, jak z nich vyrostly rostlinky. Některým vyrostla hodně vysoká, jiným žádná. Skokan plní 3 orlí pera – 24 hodin nejíst. Odpoledne jsme se koupali. Během koupání skauti a skautky v týmech museli dopravit na svém voru (který vyrobily dřívější den) syrové vejce, které bylo umístěno na balvanu uprostřed řeky. Ale vejce se nesměli dotknout rukou. Jednomu týmu se vejce při přenášení z balvanu na vor utopilo, druhému týmu se rozpadl vor a třetímu týmu se vše povedlo. Večer byl nácvik ze střelby z luku a scénky.

14.7.2021

K ránu pršelo, takže jsme vstávali do mokré přírody. To nás ale neodradilo a po týmech jsme museli projít vytyčenou trasu, kde byly poházeny odpadky. Ty jsme si museli zapamatovat a pak vepsat odpadky do popelnic určitých barev, kam správně patří (sklenice, šlupka od pomeranče, baterie, karton, sáček….). Následně jsme malovali kameny. Skokan odešel plnit 3 orlí pera – 24 hodin nebýt viděn. Skauti a skautky kopaly Adélu (odpadová jáma na potraviny) a pak měly turnaj ve střelbě z luku. Večer přišla druhá velká buřina, která nám opět vyplavila kuchyň. Okolo 22:00 hodiny buřina odezněla. Všichni myslíme na Skokana, jak v lese přečkal buřinu.

15.7.2021

Vstáváme do sluníčka. Je ho potřeba, protože po včerejším lijáku je všude mokro. Týmy museli projít určitou trasu po koláčích ze dřeva, aniž by se dotkly země. Ale chůze byla ztížena tím, že tým o 4 hráčích měl pouze 3 koláče. Pak musely týmy absolvovat trasu štafetovým házením frisbie bez doteku země. A poslední úkol dopolední CTH bylo prolézt každý pavoučí sítí bez zacinkání rolniček. Přišel Skokan, vyčerpán, ale spokojen s úsměvem, že zvládl jednu z nejtěších zkoušek pro skauty a skautky. SKOKANE, MOC TI VŠICHNI GRATULUJEME !!!!!!!! Skauti a skautky odjely po obědě na rafty a my ostatní jsme si užívali sportovního odpoledne. Když pluly skauti a skautky na raftech po Lužnici okolo našeho tábořiště, tak jsme na ně mávali a pokřikovali. Večer byl táborák a týmy šly postupně za dary od domorodců. Když se týmy vrátily z cesty, přinesly si plný kotlík sladkostí, který ale dostali až druhý den.

16.7.2021

Sluníčko nás budí a my máme dnes za úkol zabalit stany Sahary, podsadové stany a ostatní věci, jako bednu s korálky, se sportem, s knížkami, celty, nářadí, apod. Odpolko byl slavnostní nástup, kde bylo vyhodnocení celého tábora a všichni obdrželi nějaké odměny. Také bylo vyhodnocení nejlepších střelců ze vzduchovky a z luku, kteří dostávali medaile. Vyhodnotilo se bodování za nejlépe uklizený stan a za nejméně uklizený stan. Také bylo vyhodnocení největšího „zapomínálka“. Naposledy jsme sejmuli státní vlajku a naposledy byla vyseknuta sekyrka práce. Večer byl táborák, zpěv u kytary a skauti a skautky měly noční hru, do které se zapojily i někteří noví skauti a skautky. Skauti a skautky přespaly poslední noc se svými vedoucími na lehátku v otevřené zadní původní jídelně.   

17.7.2021

Ráno maličko mrholilo, ale pak se počasí umoudřilo a my jsme mohli balit nejenom naše osobní věci, ale i zbytek podsadových stanů, celt, dek, kamna, kuchyň apod. Přijel pan Corna avií a téměř všichni se zapojili do nošení materiálu do auta. Když odjel, tak jsme šli všichni směrem k Bechyni, protože po dešti by se u nás na tábořišti bus neotočil. Kufry nám na místo odvezl Silák = Petr. Pak jsme nastoupili do busu a smutně odjížděli domů. Všichni jsme byli sice unaveni, ale smutní z toho, že tábor a zážitky skončily. Těšíme se už na příští tábor, který bude ve stejnou dobu a na stejném místě.

Zpracovala: Veverka

Jelikož jsem převážně „řídila“ celotáborovou hru u světlušek a vlčat, napsala jsem článek se zaměřením právě na tuto věkovou kategorii, což nevylučuje, že skauti a skautky měly připraven rovněž plnohodnotný program, za což Matesovi a Smíškovi děkuji.

Rovněž bych chtěla moc poděkovat celému týmu, který tábor připravoval a který se tábora zúčastnil, protože tábor je o týmové práci, nikoliv o jednotlivci.

Poslední poděkování patří našemu masterchef Mílovi, který se staral o naše naplněná bříška a že jídlo bylo výborné každý den, mohou všichni potvrdit.

                                                                        Veverka   

Foto viz? http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

]]>