ROK 2013

Vánoční akce
V sobotu dne 21.12.2013 jsme se v 10:15 hodin sešli na vlakovém nádraží, abychom převzali do svého opatrování Betlémské světýlko. Světýlko převzaly Veverka se svojí Klárkou, Markétka, Danny, Šikula a Bobr. Ještě že nás bylo tolik, protože Veverce při cestě k domovu při prudkém zabrzdění vozidla zhasly v autě oba plamínky, které si vezla v lucerničkách. Po obídku se vydal Danny s Markétkou a Šikulou na náměstí do stánku, kde na vánočních trzích prodávaly výrobky, které jsme na družinových schůzkách vyráběli a současně široké veřejnosti připalovaly Betlémské světýlko. I v neděli dopoledne jsme tamtéž prodali pár výrobků a připálili plamínek. V pondělí dne 23.12.2013 jsme v čase od 10 – 12 hod. obsadili lavičku před hřbitovem a pěkně vyzdobili betlémem, vánočním svícnem, výrobky a lucerničkami se svíčkami s plamínkem dovezeným z Betléma. Široké veřejnosti nabízely naše dětičky z oddílů včetně vedoucích Veverky, Markétky a Šikuly připálení Betlémského světýlka a vlastnoručně vyrobené výrobky vyrobené. Za tyto výrobky mohli kupující dobrovolně přispět finanční částkou, která byla určena pro mlsky do psího útulku. Odpoledne vezla Veverka s Bobrem, Koumákem a Krtkem do obce Kly panu starostovi Betlémské světýlko, které bylo dáno do místní kapličky. V úterý na Štědrý den 24.12.2013 jsme tuto akci opět opakovali. Během našeho času se u naší lavičky sešlo neskutečné množství lidiček, kteří si přišli zejména připálit plamínek dovezený z Betléma a někteří koupit výrobek od našich dětí. Všem jsme popřáli krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. Byla to nádherná atmosféra. V pátek dne 27.12.2013 a v sobotu dne 28.12.2013 se uskutečnilo plavání v mělnickém krytém bazénu. Moc dětiček se nezúčastnilo, asi měly jiné povánoční zájmy, přesto vedoucí Danny, Vlk, Markétka a Šikula si plavčo s pár dětmi užily. Veverka se bohužel nemohla přijít smočit, protože měla zablokovaná záda. Zapsala Veverka
  Skautská besídka   V sobotu dne 14.12.2013 se jako každoročně konala skautská vánoční besídka. Skauti a skautky předem ozdobily vánoční stromeček a vyzdobily obě klubovny. Nesešli jsme se v hojném počtu, ale o to jsme si řekli, že si besídku užijeme. Začali jsme vánočními zvyky, které jsme si připomněli a vysvětlili, proč je lidé prožívali, např. Veverka rozkrojila jablíčko a ukázala se jí hvězdička, všici pouštěli lodičky se svíčkou na vodě, Dany drtil ve dlani ořechy, téměř všichni si zaházeli „střevícem“, Markétka házela šlupkou od jablíčka, by se jí ukázalo  začáteční písmeno jejího milého, zazpívali jsme si koledy apod. Poté jsme hráli různé hry a soutěže; nejprve jsme se ve dvojicích pokoušeli svým tělem napodobit různá písmena, tancovali jsme s balónky, kde úkolem bylo rozšlápnout soupeřovi jeho nafouknutý balónek přivázaný u kotníku, soutěžili jsme v živém pexesu, dětičkám se líbila hra na ptačí maminky, které museli kolíčkem v puse sbírat bonbónky ze země a vítězové si mohli všechny nasbírané bonbónky nechat, pak jsme si pomocí klubíčka vytvářeli pavučinu, ve které jsme se při vracení klubíčka museli proplétat a několikrát jsme si zopakovali oblíbenou hru na zvířátka, při které se hledají dvojice podle zvuku zvířat. Během celého konání besídky bylo připraveno občerstvení a pití. Vedoucí také vyhodnotili nejkrásnější a nejchutnější vánoční cukrátka – musím říci, že to byly všechny !!!!! Okolo 16:00 hodiny jsme uslyšeli najednou pod stromečkem zvonění, asi nás volal Ježíšek, že je čas na rozdávání dárků. Této činnosti se ujala Opička s Kačkou a všem rozdaly jako pomocníci Ježíška dárečky. Nikdo ze schůzky z dětí neodcházel neobdařen. Chtěla bych moc poděkovat všem dospělákům, kteří vydrželi na besídce a zúčastnili se spolu s dětmi her a soutěží. Bylo to prima, že jsme se všichni na chvilku vrátili do dětských časů a zapomněli tak na každodenní starosti. Moc bych si přála se opět se všemi za rok setkat a prožívat pohodové chvíle. Krásné vánoce……..                                                                                                                 Zapsala Veverka Hory Harrachov   V pátek dne 6.12.2013 odpolko jsme vyrazili na víkendovou výpravu na hory do Harrachova. Sešlo se nás celkem 17 mladších členů a 4 vedoucí (Veverka, Markétka, Šikula a Vlk).  Bohužel jsme busíkem nemohli vyjet až k chatě, protože bylo hodně sněhu a od hotelu Fit nebyla cesta upravena. Tudíž jsme vzali bágly na záda a na boby a doplahočili jsme se na chatu. Veverka nás rozdělila do pokojů, nebaštili jsme se a hráli hry a soutěže. Nějak se nám v novém prostředí nechtělo usnout, tak jsme dost dlouho na pokojích „štěbetali“. Ráno po snídani jsme vyrazili do sklárny Novosad, kde jsme viděli, jak se vyrábí výrobky ze skla. Mohli jsme jít až k peci, k chladírně a viděli jsme brusiče, který brousil různé tvary na sklo. Pak jsme si dali v místní restauraci čajík a pomalu se vrátili zpět na chatu.  K obídku Veverka s Markétkou uvařili dobrou gulášovou polévku. Rychle jsme jí zhltli a pospíchali ven, protože nás čekalo bobování a klouzačka na sněhu. Pěkně jsme si to na sněhu užili a když se setmělo, vrátili jsme se zpět do chaty. Veverka připravovala s Vlkem špagety s omáčkou a ostatní hráli hry. Po večeři nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Čert byl neklidný, hledal někoho, koho by odnesl v pytli do pekla. Začal si nás všechny značkovat černou barvou, anděl ho krotil a Mikuláš mezitím volal jednotlivce, by řekli nějakou básničku či písničku. Nakonec všici dostali od hodného anděla malý sladký pamlsek. V neděli ráno po snídani jsme se vypravili opět bobovat, pak jsme se naobědvali a vyrazili zpět k domovu. Nechtělo se nám, protože jsme věděli, že se vracíme do místa, kde si sněhu neužijeme…..                                                                                               Zapsala Veverka   Výprava na CHKO Kokořín
Dne 8.11.2011 jsme vyrazili na víkendovou výpravu na CHKO Kokořín. Výprava byla určena pro světlušky, vlčata, skauty a skautky. Na busáku se nás sešlo celkem 15 dětí, Veverka, Šikula a Markétka. Na místě v Kokořínském dole nás čekal již Dany s Cácorkou. Když jsme se zabydleli, Veverka s Markétkou navařili hrnce čajíku, všichni jsme se nabaštili z vlastních zásob a šli hrát hry a soutěže. Do spacáků jsme zalezli někdy okolo 22 hodiny. První noc nahoře na palandách spala vlčata a druhou noc zase světlušky. Někteří jedinci vydrželi „klábosit“ ještě dlouhou hodinu a ne a ne usnout. V sobotu po snídaňce jsme si venku zahráli hry a stavěli malé přístřešky pro skřítky. Skautka Skřítek se ale do nich nevešla….Mezi tím Dany uvařil k obídku hrachovku. Pak světlušky a vlčata měla polední klid a skautky se Šikulou šly připravovat stezku plnou soutěží cca 6 km dlouhou označenou skautskými značkami. Veverka s Markétkou vyrazily asi po hodině s ostatními dětmi po značkách na cestu, po které všici plnili nějaké úkoly. Přestože jsme dorazili téměř za šera a urousaný od bahýnka, výlet se nám líbil a těšili jsme se na špagetovou véču. Po véče jsme si zasoutěžili a zahráli hry a večer skončili zase ve spacácích. V neděli po snídaňce jsme uklidili celou chalupu a pěšmo odešli na vláček na Kaninu. Výprava byla fajn a již se těšíme na další. Zapsala Veverka

SLAŇOVÁNÍ

O státní svátek v pondělí dne 28.10.2013 jsme vyrazili ráno busíkem s Vlastíkem do Mšena na horolezeckou stěnu. Akce byla určena pro skauty a skautky. Zúčastnili se Krtek, Koumák, Tomáš, Vašut, Yoyomen, Matěj, Cácorka, Opička, Ponny, Chobotnička, Kačka, Klíště, Nelinka, Veverka, Vlk, Mates a Markétka (nová vedoucí světlušek). Na úvod nám Vlk vysvětlil techniku lezení a naučil potřebné uzle k uvázání k lanu. Tři hodinky jsme si zkoušeli lezení na rovné stěně nebo převisu. Prsty u rukou dostávaly zabrat a kdekdo z nás ze stěny vyletěl jako „pytel brambor“, ale většině se rovnou stěnu podařilo zdolat a vylézt až na její samý vrchol. Fotky mluví za vše…… Zapsala Veverka  
Výprava do Hořína V sobotu 5.10 se konala výprava pro vlčata a světlušky do Hořínského lesoparku. Sešli jsme se v 9 hodin u pizzerie na Pražské ulici, přidali se k nám i skauti Krtek s Koumákem a skautka Slzička. Vzali jsme kotlíky a lopatky a vyrazili jsme podél Labe, kde nám Danny ukázal nejprve soutok Labe s Vltavou a poté Hořínský plavební kanál, také jsme dostali za úkol nasbírat pro Veverku různé druhy listů. V parku jsme si nejprve zahráli nějaké hry, abychom se rozhýbali a trochu zahřáli a po té nám Danny vysvětloval, jak od sebe rozeznáme letní a zimní dub a jiné stromy které tu rostou. Také jsme se Šikulou navštívili plavební komory a Danny nám mezi tím připravil místo kde jsme si mohli udělat oběd, protože nám začalo už pomalu kručet v bříšku. Když jsme se vrátili zpátky za Ranným, tak jsme se rozdělili na dvě skupinky a každý dostal úkol. Někdo chystal ohniště a někdo sbíral dříví, abychom měli na čem uvařit polévky, které jsme si vzali sebou. Všem nám moc chutnalo. Po vydatném obídku jsme po sobě hezky uklidili, aby nikdo nepoznal, že jsme tam byli a vyrazili pomalu zase zpátky k pizzerii, kde už na nás čekali rodiče. Moc se nám výprava líbila a i sluníčko se na nás celý den smálo. Zapsal Šikula

Letní skautský tábor ROLAVA CITY 2013

Tak jak bylo na táboře?“ Takto se ptali rodiče „skautíků“, kteří tam byli a prožili u šumivé Rolavy nedaleko Nové Role oněch kouzelných 14 dní. V naší klubové historii  2. oddílu skautek JITŘENKA, 3.oddílu skautů NIOBARA a oddílu R+R  je již tradicí, že rok co rok, vyrážíme z kraje prázdnin, ven do přírody – na letní tábor pod stany. Původně plánované tábořiště  v katastru obce Bechyně u řeky Lužnice zasáhla velká voda. Na poslední chvíli se nám podařilo sehnat volné tábořiště od skautů z Karlových Varů uprostřed šumných hvozdů nedaleko Nové Role u říčky Rolavy. Stejně jak říčka Rolava plyne svým členitým korytem, tak čas přináší nové a nové zážitky, nové tváře, ale jako celek se vždy tábor tváří jako jednolitý proud na první pohled stejný, i když pořád obměňovaný.  Letos se na táboře sešla pod vedením ostřílených vedoucích Danyho a Veverky opět správná parta vedoucích za účasti Píšťalky, Radka, Sušiho,  Vlka, Kuchtíka, Šikuly a Prdíka a dětiček, kteří sem přijely užívat si nejen hry a soutěže, ale i vyzkoušet si praktické dovednosti z „družinovek“.  Tento rok jsme připravili CTH pod názvem Záchrana Země fantazie – Nekonečný příběh. Po celou dobu nás provázel „bělovousý stařík“ Cairon, který nám dával rady, jak bojovat s nicotou. Z dětí se staly „Atrejové“, kteří byly rozděleny do pěti družin pod vedením skřítků  a víl /starší skautky a skauti/, kteří se utkávaly v nelítostných soubojích – plnění různorodých úkolů např. u Kamenožrouta, Hlemýždě, Vodníka či Hejkala. Museli si také dávat pozor na vlka Gmorka, věrného sluhu nicoty. Před ním je však chránil kouzelný amulet Orin.  Kromě her a výprav do okolí se děti podílely na stavbě tábora, provozu i bourání. Klobouk dolů, co všechno dokáží děti vydržet. Pravidelně se střídaly ve službách v kuchyni, v noci hlídaly tábor a soutěžily v úklidu stanů. Snoubila se zde zkušenost s neotřelostí. Slunko nám přálo, deštíku bylo jen málo a tak skoro každý den nechybělo oblíbené zpívání s kytarou u ohýnku, kdy večerním šerem se nesly staré známé melodie i nové popěvky.  Není divu, že Veverka opět ve druhém týdnu přišla o hlas. Závěrečná duhová cesta za pokladem po večerní návštěvě u malé císařovny, kdy dostala jméno Elizabet a společná hostina, bylo jen podtržením atmosféry, která vládla po celou dobu tábora. Nalezením  „pokladů“ nepřišel zkrátka nikdo a navíc ještě všichni „Atrejové“ dostali zrnko Fantazie.  Snad si všichni účastníci tábora odvezli nepřeberné množství zážitků a ve vzpomínkách budou opět prožívat nezapomenutelná dobrodružství denních i nočních her a soutěží. A třeba v některém z účastníků právě toho letošního tábora (měli jsme spoustu nováčků) bylo zaseto semínko dalšího táborníka, který se rád vrátí na místa, kde není „jen“ překrásná příroda, ale ke kterému ho bude poutat vzpomínka na lidi, se kterými prožil hezké chvilky a o kterých ví, že se na ně může kdykoliv spolehnout.  Přáli bychom si, aby i dál trvala tradice právě takových táborů, na kterých rádi zapomenete na zábavu u počítače či televize a dokážete aktivně bavit sebe i ostatní. Je to velký dar a pomalu mezi lidmi mizí, proto je fajn, že jsou mezi námi stále lidé, kteří jsou ochotní předávat své zkušenosti mladší generaci.  Takový byl tábor v „ROLAVA CITY“ v roce 2013 a my věříme, že neméně úspěšný bude i ten v příštím roce a v letech následujících. CHTĚLA BYCH ZA SKAUTSKÉ VEDENÍ PODĚKOVAT VŠEM LIDIČKÁM, KTEŘÍ POMÁHALI S PŘÍPRAVOU A UKONČENÍM LETNÍHO TÁBORA, AŤ UŽ SE JEDNALO O SEKÁNÍ TRÁVY NA TÁBOŘIŠTI, NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ TÁBOROVÝCH VĚCÍ, PŘEDÁNÍ VĚCÍ POTŘEBNÝCH NA TÁBOR, NEBO ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY  OD PANA ŠVAMBERKA A PANA J.KREJSYOd srdíčka si moc Vaší pomoci vážíme ! Veverka
Divoký západ na Polabí na Mělníku V sobotu dne 22.6.2013 jsme se zúčastnili jako spolupořadatelé akce „ŠUTR CITY, ANEBO DIVOKÝ ZÁPAD NA POLABÍ“. Na našem stanovišti nazvaném „uzlování“ jsme si postavili zubřík a učili jsme soutěžící různé uzle. Pokud i rodiče chtěli závodit, vyzkoušeli si točení lasem nebo hod lasem na kolík. Akci za mělnické skauty zajišťovali – Dany, Veverka, Krtek, Cácorka, Míša a Skřítek. Všem patří velký dík.    ČARODĚJNICKÝ REJ V  úterý dne 30.4.2013 se v  čase od 18-20 hod. jako každoročně konal na zahraně u klubovny slet malých čarodějů a čarodějnic. Sletělo se nás velmi mnoho a bylo na co koukat. Na začátku nás uvítala čarodějka dobrodějka, která nás vyzvala, abychom řekli svoje čarodějnické jméno. Pak jsme museli zatancovat s koštětem a dávali jsme si závody v letu na koštěti na čas. Jelikož se začalo nebe mračit, čaroděj Dany zažehl oheň, nad kterým jsme si opékali buřtíky. Během opékání jsme si zkoušeli čarodějnickou mušku a trefovali jsme se míčky do tlamy medvěda a s čarodějkou dobrodějkou jsme hráli různé hry s míčem. Bylo super, že se do hry zapojil i tatínek Sofinky – „záškodník“, neb občas soupeři zaškodil. Proto jsme museli být neustále ve střehu.  Přestože byla trošku venku zima, slet překrásných čarodějů a čarodějnic jsme si parádně užili. Uteklo to jako voda a  všici museli odletět do svých domovů. Za rok se tu opět setkáme.     SVOJSÍKŮV ZÁVOD V neděli dne 21.4.2013 se konal pro skautky a skauty Svojsíkův závod v Kostelci nad Labem.  Naše skautky – Joy, Skřítek, Sova, Míša, Pony a Žabka skončily na krásném 3. místě a skauti – Krtek, Koumák, Jojomen, Vašut a Kamzík skončili na 6. místě. Závodili ve znalostech přírody, dopravních značek, první pomoci, logického myšlení, historie skautingu, třídění odpadu, uzlování,  soutěžili v obratnosti a v jízdě na lodi. Děkuji za pomoc na závodech Kačce (vedoucí z Kolína), Bobrovi a Šikulovi, kteří se spolupodíleli na zdárném průběhu závodu. Veverka     VÝPRAVA NA CHKO KOKOŘÍN V pátek 12.4 jsme se všichni sešli na Mělnickém autobusovém nádraží v 16.30 hod. a následně jsme odjeli autobusem na Kokořín. Ačkoliv to byla výprava pro vlčata a světlušky, tak se k nám přidali i skautky a dva skauti.  Po menší procházce ze zastávky na třináctku nás tam už čekal Šikula s věcmi některých z nás a zbytek přijel zanedlouho za námi. Poté, co jsme se zabydleli, nastal čas dát si něco dobrého k večeři ze zásob, které jsme si měli vzít sebou. Když jsme naplnili naše bříška, tak jsme šli hrát s vedoucími hry. Například jeden z nás si zavázal oči šátkem a ostatní jsme museli kolem něho projít, aniž by nás chytil. Pak jsme se rozdělili do tří skupinek a vždy jeden z nás šel za dveře, kde Dany napsal vždy nějaké přísloví, které se muselo namalovat takovým způsobem na papír, aby zbytek skupiny uhádl, o které přísloví se jedná. Pak jsme si ještě chvilku povídali a poté nastal čas jít do hajan. V sobotu po snídani jsme si dali venku rozcvičku a po ní jsme vyrazili na výlet. Krtek, Míša, Sova, Joy a Anežka dostaly do ruky mapu s buzolou a vedly nás do Sedlce, pak přes Hradsko. Cestou jsme několikrát trochu zmokli a tak jsme se vrátili zpět na chatu na Danyho buřt guláš, který byl moc dobrý. Po poledním klidu jsme se šli podívat také na hrad Kokořín, kde se nám líbil krásně opravený vnitřek a poté jsme se vyšli podívat i na hradní věž, odkud byl krásný výhled do okolí. Po návratu jsme s Píšťalkou hráli hru s malováním na obličej a Vašek, Krtek, Šikula a Dany mezi tím připravili oheň, abychom si mohli k večeři opéct buřty. Po sbaštění buřtů jsme si ještě chvilku venku povídali a když nám začala být zima, tak jsme se přesunuli do chaty, kde jsme ještě chvilku pokračovali v povídání, než jsme šli spát. V neděli jsme po snídani začali balit a uklízet chatu a v 10.00 hod. jsme pomalu vyrazili na vlak na Kaninu, který nás přivezl zpět na Mělník. Zapsal Šikula    

VELIKONOCE

V sobotu dne 23.3.2013 se konalo velikonoční skautské dopoledne. V klubovně jsme malovali vajíčka, pletli pomlázky a zdobili okna klubovny  velikonoční výzdobou. Překvapila nás velmi malá účast všech členů. Za světlušky malovala vajíčka pouze Barborka, za skautky nádherně zdobila vajíčka voskem Ponny, za vlčata pletl pomlázku Luky, Patrik a Vojta, za skauty Vašek a Krtek. Potěšilo nás, že se pletení pomlázek zúčastnil také jeden z rodičů, a to tatínek Ponny a Lukyho pan Martinec. Pomlázky jsme pletli proto, abychom je prodali a získali do oddílů něco málo finančních prostředků na vybavení klubovny.  Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc.   Veverka a Dany   Psí útulek
Dne 1.1.2012 jsme jako každoročně navštívili mělnický psí útulek, abychom přinesli opuštěným pejskům nějaké dobré pamlsky. Když jsme chodili okolo kotců, bylo nám pejsků líto, byli tak opuštěni, bez domova, bez pohlazení. Někteří skákali a žadonili o dobrý mls, někteří nevěřícně po nás pokukovali, jestli jim neublížíme. Téměř každý z nás si během prohlídky nejednoho oblíbil a kdyby měl možnost, tak si pejska odnese domů.  Zapsala Veverka
]]>