ROK 2010

Návštěva psího útulku První den v roce 2011 jsme jako každoročně po obídku navštívili útulek pejsků v Mělníku. Bylo nás celkem 17 lidiček. Pejskům jsme přinesli 15 kg pytel granulí a každý měl nějaké piškotky, které jsme jim mohli do kotců házet. Koumák opět nezklamal a nechal nám na klice u klubovny balíček psích dobrůtek, protože se nemohl zúčastnit. Pejsků nám bylo líto,že nemají svůj domov, bylo jich v útulku víc než dost. Každý by si tam určitě nějakého domů vybral. Betlémské světýlko Den před Štědrým dnem jsme na  náměstí u vánočního stromu rozdávali Betlémské světýlko, následně druhý den jsme ho rozdávali na Štědrý den před hřbitovem na ul. Pražská. Každého jsme současně podarovali hezkými výrobky, které jsme v klubovně před vánocemi vyráběli. Lidé měli radost z dárečků a nám bylo krásně, že jsme mohli někomu udělat radostinku. Zapsala Veverka Vánoční besídka V sobotu dne 20.12.2010 jsme se všichni sešli  ve 13:00 hodin v klubovně, abychom si připomněli vánoční svátky a zahráli hry a soutěže. Na úvod nám skauti předvedli vánoční zvyky, zazpívali jsme si koledy a hráli hry. Přišli i rodiče, takže si mohli také zasoutěžit se svými „ratolestmi“. Nejúspěšnější bylo tancování s balónky přivázanými u nohou. Na stolech lákalo k jídlu a pití plno dobrůtek. Kdo mohl, přinesl ochutnat vánoční cukroví, které bylo na konci besídky vyhodnoceno. Okolo 15:00 hodiny nás přišel navštívit Ježíšek a každý z dětí obdržel dáreček. Vánoční besídka utekla jako voda a my se těšili na příchod „rodinného“ Ježíška.   Výprava do Harrachova Jak už je pomalu naší tradicí, vypravili jsme se o víkendu 3.-5.12.2010 do Harrachova v mikulášský čas, užít si zimních hor krás. Štístko nám letos přálo, prachového snížku nám dosti napadalo. V pátek podvečer na chaloupku dorazili, rychle se ubytovali, večeřinku od maminek spořádali a hry v klubovně hráli. V sobotu ranko po budíčku, spěchali jsme na snídaničku, Dopoledne na výpravu městem se vydali , muzeum myslivecké navštívili, poznali jsme, jak kdysi dřevo se plavilo z hor do nížin k zpracování, ale také jaká zvířátka ve zdejších lesích žijí. Po obídku pak chvilenka poledního klidu byla, naše se tělínka zotavila. Odpolko na kopci za chatou Ervinskou umění bobové jsme zkoušeli, pěkně se přitom bavili. Na večeři spěchali mikuldu s čertem vyhlíželi. Zkoušeli zkrátit si čekání i večerním bobováním. Jaképak to překvapení, při našem večerním povídání zjevila se mezi námi sv. Barborka. Radost nám udělala i sladkosti za básničku také nějaké dala. Společně jsme si zazpívali až do večerka pak se při hrách bavili. V neděli po snídaňce na kopec ještě vyrazili, troška se na něm i vydováděli. Po obídku chaloupku uklidili, domů se slůvky „za rok jsme tu zas“ se busíkem na cestu domů vydali. Výprava za krásami podzimní přírody v CHKO Kokořín  V pátek 12.11.2010 jsme se sešli na autobusovém nádraží, odkud jsme dále pokračovali busem do Kokořínského Dolu do domu CHKO.  Sešli jsme se v hojném počtu 26 dětí, resp.13 světlušek, 1 skautka a 12 vlčat včetně Danyho s Veverkou. Cesta byla dobrodružná, protože jsme museli po příjezdu busíku projít roklinou, ve které byla ukrutná tma. Na začátku našeho „průvodu“ svítila Veverka, na konci svítil Dany, ale přesto jsme se někteří nevyhnuli pádům. Večer jsme se zabydleli, najedli a hráli hry. V sobotu jsme od rána uklízeli listí od kapličky na Hradsku až dolů do Kokořínského Dolu. Vlčata hrabala s Danym v horní části cesty a světlušky se skautkou a s Veverkou v dolní části mezi skalami. Odpolko jsme navštívili Ladčin pramen, u kterého jsme si zahráli plno her. Těšili jsme se na večer na hry a soutěže. Veverka s Danym uvařila polévku česnečku a večer špagety s omáčkou posypané sýrem. V neděli se nám ani nechtělo balit, ale museli jsme. Také jsme všade poklidili a vydali se pěšky na Kaninu na vláček. Výprava se povedla, ale byla krátká. Zapsala Veverka

 Závody v Litoměřicích 2010
Dne 30.10.2010 jsme se sešli brzo ráno na vlakovém nádraží, odkud jsme jeli do Litoměřic na závody 20.ročníku „Memoriál K.H.Máchy“ v běhu z kopce Radobýl. Utvořili jsme tři družstva a to družstvo světlušek Cácorka, Baterka, Dorka, Skřítek a Chobotnička, družinu skautů Pinqui, Lexa, Tomáš, Jaxon a Koumák a družinu smíšenou Kačka Št., Anežka, Štěpán, Petr Ž. a Kuba a Ponny posílila družstvo skautek z Neštěmic. Celý den svítilo sluníčko a bylo teploučko. V místě startu a cíle jsme měli k dispozici teplý čajík a prodávali tam k jídlu různé dobrůtky. Závodníci běhali štafetově, každý cca 500 m z kopce Radobýl. Při předávce „štafetového kolíku“ si závodníci museli současně předat i čepici, šálu a rukavice. Tyto věci museli mít celou trasu oblečeny na sobě. Všichni to bravurně zvládali. Světlušky skončili na krásném 2.místě s časem 12:14 min., skauti na 11.místě s časem 13:22 min. a smíšené družstvo na 6.místě s časem 13:32 min. Družstvo, kde běžela Ponny skončilo s časem 13:12 min. v kategorii skautek na 4.místě. Všem děkujeme za účast a je škoda, že tyto závody byly poslední. Zapsala Veverka
TÁBOR 2010 Po 14 dnech plných opravdového dobrodružství se vrátilo v sobotu z letního skautského tábora 36 dětí a jejich vedoucí z 2. oddílu skautek JITŘENKA, 3.oddílu skautů NIOBARA a oddílu R+R z mělnického střediska Junáka. Tábor se letos konal na námi oblíbeném tábořišti v Mařenicích u Nového Boru. Letošní tábor se nesl v indiánském duchu a kromě her a výprav do okolí  se děti podílely na jeho výstavbě, provozu i bourání. Pravidelně se střídaly ve službách v kuchyni, v noci hlídaly tábor a soutěžily v úklidu stanů. V průběhu celotáborové hry „Boj o Amulet“, pak byly rozděleny do šesti kmenů pod vedením šamanů /starších skautů a skautek/, které se utkávaly v nelítostných soubojích. Děti také měly možnost si vyzkoušet v praxi vše, co se v průběhu roku naučily na „družinovkách“. Vedení tábora si pochvalovalo zejména dobrý kolektiv dětí a absenci jakýchkoliv větších problémů. Bohužel letos nám moc počasí nepřálo, převážně nás provázelo deštivé počasí. To by až tak nám otrlým skautům nevadilo, tak jako rozlití „nevinného potůčku“ pod tábořištěm, který během dvou hodin z našeho tábora udělal jednu velikou řeku. Díky obětavosti vedoucích a několika tatínků, se nám podařilo provést evakuaci celého tábora bez ohrožení dětí do skautského srubu „Maruška“ na vrcholu kopce vzdáleného cca 500 m a zachránit i převážnou část pracně posháněného vybavení potřebného k pobytu v přírodě. Díky vstřícnosti skautů z České Lípy jsme mohli druhou polovinu tábora „okupovat“ skautský domek „Maruška“ a tak dětem dopřát celých 14 dní v přírodě. Tábor úspěšně skončil nočním pochodem za pokladem a objevením amuletu, a tak nám nezbývá než se těšit na další oddílový rok, schůzky, výlety a výpravy zakončené příští léto dalším táborem, věříme, že bez přírodních katastrof. Zapsala Veverka Závody ZOO Ústí nad Labem 2010  Dne 15.5.2010 jsme se sešli brzo ráno, tj. v 7:30 hod. na vlakovém nádraží. Přestože bylo zamračené počasí, sešlo se nás 24 dětiček a 3 vedoucí. Po cestě do Ústí Čertice sepsala prezenční listinu. Cesta vláčkem uběhla kalupem, vystupovali jsme po 9.00 hod. a poté jsme se vydali na cestu pěšmo, která trvala cca půl hoďky. Někteří byli poprvé, jiní natěšenci byli již poněkolikáté. V 10:00 hod. byl začátek a my jsme se po skupinkách rozešli po celé ZOO. Každý dostal kartičku s mapkou a zakreslenými stanovišti, která byla u různých pavilonů se zvířátky. Na každém stanovišti jsme plnili různé úkoly, za které jsme dostávali do kartičky razítko. Poznávali jsme stopy zvířat, házeli míčky na terč, procvičili mrštnost, museli jsme poskládat obrázky, poskakovat na míčku, cvrnkat kuličky, šroubovat poslepu matičky, procvičili jsme si svojí stabilitu, když jsme museli projít po úzkém prkně, těžítky jsme se trefovali na otvorů, kreslili zvířátka, určovali místa, kde žijí zvířátka, a podobné úkoly. Při plnění úkolů jsme si samozřejmě prohlíželi po cestě zvířátka a na určitých stanovištích jsme se i zhouply na houpačkách, zaskákali na trampolíně nebo sjeli na tobogánu. Ve 13:00 hod. jsme se všichni sešli v cíli, kde jsme za účast obdrželi upomínkové předměty a nášivky. Sbaštili jsme jídlo, někdo si nakoupil i nějaké mlsky a drobnosti a zaskákali jsme si na skákacím hradě. Všem se výlet líbil a já doufám, že příští rok se opět sejdeme v hojném počtu tak, jako letos. Zapsala Veverka Závody světlušek a vlčat 2010 Dne 10.4.2010 jsme se zúčastnili v Lobkovicích skautských závodů, tzv. „Svojsíkův závod“. Za naše oddíly se zúčastnila družina světlušek a dvě družiny vlčat, z toho jedna zkušenějších vlčat a druhá nováčků. Všichni museli po družinách postupně absolvovat stanoviště, na kterých ukazovali své znalosti. Například to bylo stanoviště s kuchařem Danym, kde jsme měli za úkol namazat chléb, obložit ho, oloupat cibuli, mrkvičku, brambor, pak jsme některé dobrůtky mohli sníst. Další stanoviště bylo první pomoci, kde byla zinscenována autonehoda se dvěma raněnými lidmi a jedním zabitým a my jsme měli ukázat, jak bychom poskytli první pomoc. Následovalo stanoviště znalostí dopravních značek, topografických značek, stanoviště fyzické zdatnosti, kde jsme museli balancovat na provazu a přelézt ho,  dále bylo stanoviště logického myšlení, stanoviště, na kterém jsme museli složit 7 kusů oblečení a poslední stanoviště „kimovka“, kde nám byl ukázán obrázek v síti, kde byly zároveň umístěny geometrické tvary – kolečko, trojúhelník, čtverec v různých barvách a měli jsme si tyto tvary v barvách zapamatovat a poté překreslit na prázdnou síť. Něco se nám podařilo, něco nepodařilo, každopádně světlušky skončili na krásném třetím místě, zkušenější vlčáci skončili také na třetím místě a nováčci skončili na šestém místě. Za třetí místo všichni dostali diplomy, kovové medaile a družina překrásný pohár. Všichni si vyzkoušeli svoje síly a věřím, že se nezalekli a dalších budoucích závodů se opět zúčastní.  Zapsala Veverka Výprava na Kokořín 2010  Dne 19.3.2010 jsme odjeli na víkend opět na výpravu do Chráněné krajinné oblasti Kokořín. Této výpravy se mimořádně zúčastnili kromě světlušek a vlčat i tři skauti – Čiko, Lukáš a Martin. Z vedoucích byl Dany s Veverkou. Martin S. z oddílu R+R přijel na Kokořín v sobotu dopoledne, aby pomohl s prací. Na této výpravě jsme měli za úkol „dovláčet“ větve z lesa k chalupě „třináctky“, odkoulet veliké špalky od altánku  ke stodole a rozřezat polena a větvě a srovnat na hromadu u skály. Přestože byla zima a trošku sněhu, tak jsme se při práci zahřáli, ale i zašpinili. Veverka nám poradila, abychom sněhem očistili bundy od špíny a šlo to. Ruce k dílu jsme přidali všichni a prácinka v sobotu probíhala celé dopolko. Odpolko skauti odešli hrát aersoft a my jsme se vydali na výpravu směrem k Pokličkám. Po cestě jsme hráli hry a soutěže. Prodírali jsme se soutěskami a obhlíželi i skalní byty, ve kterých možná budeme v červnu nocovat. Martin přivezl buřty, tak jsme si udělali večer ohýnek a za tmy opékali. Kouř nás štípal do nosu a očí, ale my vydrželi a opékali. Potom jsme si uvnitř chalupy zahráli další hry a byla večerka a šli jsme do pelíšků. V neděli pršánkovalo, tak se nám moc nechtělo jít pěšmo na Kaninu, ale museli jsme. Asi v polovině cesty ale pršet přestalo, tak se pak šlo lépe. Na vlakovém nádraží na Kanině jsme měli ještě čas, tak jsme si tam také zahráli různé hry. Všichni jsme se vrátili trošku unavení, ale zase s novými zážitky. Zapsala Veverka
]]>