ROK 2009

Vánoční akce 2009

Naše skautské oddíly se zúčastnily jako každoročně rozdávání Betlémského světýlka. Dne 19.12.2009 jsme si Betlémské světýlko převzali v 10:00 hod. na vlakovém nádraží od delegace skautů, která světýlko vezla z Rakouska do Prahy. Dany přechovával a opečovával světýlko doma, které jsme pak mohli předávat dne 20.12. na nám. Míru, dne 23.12. u hřbitova na ulici Pražská a u obchodního domu Kaufland (tam jsme měli zákaz díky vedení obchodního domu) a dne 24.12. u hřbitova na ulici Pražská. Dne 27.12. jsme si byli po obědě zaplavat. Ve vodě jsme hráli různé hry a závodili jsme. Jako každý rok první den v novém roce jsme byli navštívit pejsky v psím útulku a přinesli jim nějaké laskominy. Za skautské oddíly jsme jim koupili desetikilový pytel granulí. Pejsků tam bylo hodně a kdyby to šlo, tak by si určitě každý z nás nějakého vybral. Zapsala Veverka
 
Vánoční besídka 2009
Naše skautské oddíly, tj. Jitřenka, Niobara a R+R pořádaly jako každoročně vánoční besídku, která se konala dne 12.12.2009 v klubovně. Zúčastnit se jí mohli rodiče a sourozenci členů všech třech oddílů. Klubovnu krásně vyzdobily světlušky a pomohli i skauti a na ozdobení vánočního stromku se podílely světlušky. Besídka začínala vánočními zvyky, které předváděly skautky. Největší zájem byl o pouštění lodiček. Poté následovaly hry a soutěže, do kterých se zapojili i rodiče. Nejzajímavější byla soutěž v tancování, kdy soutěžící museli při tanci soupeřům rozšlápnout nafouknuté balónky, které měli všichni přivázané u kotníků. Při tom všem byla ochutnávka vánočního cukroví, které většina z nás přinesla z domova, nechyběly také brambůrky, oříšky a pití. Prostě samé dobrůtky. Na konci besídky zazvonil zvonek a rozdávaly se vánoční dárečky. Vánoční atmosféra se na besídka určitě díky všem povedla. Zapsala Veverka 
 
 
Výprava na hory Harrachov 2009
V pátek dne 4.12.2009 v 16 hod. odjeli minibusem vybraní jedinci z oddílu JITŘENKA a NIOBARA spolu s vedoucími Danym, Veverkou a Čerticí na hory do Harrachova na chatu Erwina Junkera. Bohužel snížku na horách nebylo, ale řádně to na silnici klouzalo. Opatrně jsme se na chalupu vyškrábali, kde se všichni ubytovali, nabaštili a šli do společenské místnosti hrát hry a soutěže. Druhý den jsme ráno po chutné snídě na prochajdu vyrazili, a netrpělivě se při tom na večer těšili, že uvidíme Mikuláše a Čerta. Byli jsme moc zvědaví, zda-li nám nějakou dobrůtku také nadělí. Cílem procházky bylo sklářské muzeum v Harrachově, které však zavřeno mělo. Na zpáteční cestě jsme se v lanovém centru vydováděli a na bobové dráze super svezli. Po pozdním obídku v podobě chutné polívčičky jsme si horského vzdoušku užívali a v lese různé hry hráli, nejvíce se nám líbila hra „Na pašeráky a celníky“ . Jakmile se setmělo, do chalupy jsme spěchali, kde po večeřince se Mikuldy a Čertiska dočkali. Trošičku nás „vylekali “, ale po splnění nějakého úkolu všechny účastníky zájezdu, včetně vedoucích obdarovali krásnými balíčky se sladkostmi. Ale i pár uhlíku jsme tam našli, to asi že trošinku jsme během roku si zazlobili. Jelikož počásko nám k noční procházce nepřálo, v chaloupce se hrálo a soutěžilo. Druhý den dopoledne hodně hustě pršelo, tak jsme v tepličku chaloupky ostali a v turnaji pexesovém se utkali. Po obídku po sobě chalupu poklidili a busíkem k domovům vyrazili. Zapsala Veverka 
 
Výprava Hořín 2009
Dne 14.11.2009 jsme měli sraz v 9.00 hodin u klubovny. Byla veliká mlha a sychravo, a tak se vedoucí, tj.Veverka s Danym, domnívali, že moc členů oddílu Jitřenka a Niobara na výpravu do Hořína nepřijdou. Přesto nás ale mile překvapila velká účast cca 20 členů (světlušky, vlčata a skautky). Po cestě do parku jsme hráli různé hry a v parku vedoucí předávali své znalosti o přírodě. Pak se všichni členové rozdělili do skupin. Každá skupina měla za úkol nasbírat klacíky, polní lopatkou vyhrabat ohniště, založit oheň, pověsit kotlíky a uvařit polévku. Přestože bylo venku sychravo a mokro, všem se podařilo za pomoci skautek a vedoucích ohýnky rozdělat a polévky uvařit. Přestože polévky různých chutí byly smíchané, byly moc dobroučké a snědly se do poslední kapičky. Pak jsme oheň uhasili vodou, zahrabali tak, aby nebylo poznat, že tam nějaké ohniště bylo. Nazpátek jsme ke klubovně došli asi o půl hodinky později, to bylo asi tím, že jsme měli plné žaludky dobré polévečky. Zapsala Veverka 
 
Závody v Litoměřicích 2009
Dne 31.10.2009 jsme se zúčastnili skautských závodů „Memoriál K.H.Máchy“ v Litoměřicích. Za oddíl Jitřenka se zúčastnila družina světlušek a družina skautek, za oddíl Niobara se zúčastnila družina vlčata. V 9:hodin vycházel průvod od skautského domu v Litoměřicích až k Dolu Richarda, kde se po úvodním proslovu všichni odebrali na svá stanoviště na Kopci Radobýl a následně začal závod. Úkolem všech zúčastněných bylo seběhnout z kopce Radobýl cca 500 metrů a předat štafetu dalšímu členu hlídky. V každé družině bylo 5 členů. Veverka stála jako rozhodčí na 3. stanovišti a Dany na 4.stanovišti. Přestože z našich obou oddílů se zúčastnilo dost nováčků, tak družina světlušek skončila na pěkném 3.místě, družina skautek na krásném 2.místě a družina vlčat na 7.místě. Po skončení závodu si každý závodník mohl načepovat teplý čajík a každý dostal gulášovou polévku, byla možnost si koupit i jiné sladké dobrůtky. Každý účastník dostal od nás vedoucích, tj. od Danyho, Veverky a Čertice, za účast malou sladkost. Jelikož závody skončily dost brzo, zastavili jsme se při zpáteční cestě na vlakové nádraží v cukrárně na náměstí a v nádherné zahradě u hvězdárny. Zapsala Veverka 
 
TÁBOR 2009
Letošní rok odjelo 25 členů mělnických skautských oddílů JITŘENKA a NIOBARA do 15 let a 5 členů oddílu R+R na začátku letních prázdnin na dva týdny na skautské tábořiště Orlík nad Vltavou. Již v pátek jela „přípravka“ stavět stany na tábořiště. Na přípravku odjeli vedoucí, roveři a dva tatínkové, tj. pan Vojáček a pan Steinz. V sobotu na tábořiště přijeli busíkem ostatní členové včetně vedoucích – žen. Stavěli jsme podsadové stany, štábní stan, 2 tubříky, tee-pee, polní sprchu a vykopali jsme 3 jámy na latrýny. Roveři a rangers měli první týden program zaměřený na Airsoft, ostatní členové, kteří byli rozděleni do 5 družin měli námět celotáborové hry „Piráti z Karibiku“. Všichni měli pirátské převleky. Na začátku museli všichni členové splnit 4 zkoušky a to v odhadu hmotnosti, válení sudů z kopce za určitý čas, udržení rovnováhy na šikmém pařezu a zasekávání sekyrkou na přesnost do krásně namalovaného špalku a získat tak certifikát a lodní deník. Všem se zkoušky podařily, přestože to někdy bylo na hraně. V úterý jsme všichni vyšlápli na zámek Orlík a ve čtvrtek jsme pluli lodí na hrad Zvíkov. Obě výpravy se podařily a všem se líbily. Všichni si vyzkoušeli pádlování na raftech a na pramičce. Pravidelně každé raníčko byla rozcvička, nástup ve skautských krojích a na stožár se zároveň vyvěšovala státní vlajka, u které všichni zpívali skautskou hymnu. Také se u stožáru zasekávala sekyrka práce, jako symbol pracovitosti na táboře. Každý den se družiny střídaly v přípravě jídla pro celý tábor, tj. snídani, dopol. svačinku, obídek, odpol. svačinku a véču. Během dne byla celodenní činnost a k večeru každá družina předváděla v tee-pee scénku, kterou si po družinách vylosovali a museli připravit. Scénky se moc líbily. V noci se musel hlídat tábor, a proto byly každý večer vytvořeny na celou noc noční hlídky, složené vždy ze dvou členů. Během tábora se kontroloval také pořádek stanů, který se bodoval a ve které během tábora vyhrál podsadový stan Krtka a Petra G. Současně zvítězil i zubřík skautek Sluníčka, Ještěrky a Borůvky. Vyvrcholením tábora bylo složení slibu u obřadního ohně ve večerních hodinách. Na našem táboře jsme měly jednu zvláštnost a to, že jsme na jídlo chodili do hájovny vzdálené cca 600 m. Ale nikomu to nevadilo. Ve druhé polovině tábora se uskutečnila stezka odvahy, kterou všichni museli projít jednotlivě a na konci stezky se podepsat na ohořelý papír na stromě. Pak byl také noční pochod, kde byli všichni členové přivázaní k jednomu dlouhému provazu a po půlnoci vyrazili na hodinový noční pochod. Tma nebyla, protože zrovinka byl úplněk, tudíž se šlo dobře. Na táboře nás také mírně potrápila klíšťata, která jsme s úspěchem ničili. Tábor je za námi, snad se všem líbil a já už se těším, jak budeme připravovat další tábor. Děkuji všem, kteří se podíleli na průběhu tábora ať již finančně, materiálně či přidali ruku k dílu. Zapsala Veverka   
 
Závody ZOO Ústí 2009
Dne 16.5.2009 se vypravili členové 2.oddílu JITŘENKA a 3.oddílu NIOBARA zúčastnit akce „Liščí stopou“ do ZOO v Ústí nad Labem. Při odjezdu nám pršánkovalo, ale to nám nevzalo chuť sednout si s dobrou náladičkou do vláčku a frčet na závody ke zvířátkům. Naštěstí se počasíčko umoudřilo a v ZOO nám přestalo pršánkovat. Před startem jsme se rozdělili na skupinky a dostali jsme rozchod. Skupinky:1)Matěj, Lexa, Krtek, Vráťa, 2) Skřítek, Drobek, 3) Lůca, Sluníčko, Zdeněk, Honza, Kryštof, 4) Anetka, Slzička, Johanka, Lucinka, Míša, 5) Adélka, Baterka, Cácorka. Jako vedoucí byli přítomni Dany, Veverka, Čertice a Lůca. Při procházce v ZOO vlčata a světlušky soutěžili v různých aktivitách a přitom pozorovali zvířátka. Na konci závodů všichni dostali upomínkové předměty a krásnou nášivku. Výprava se nám všem líbila. Zapsala Veverka   
 
Čarodějnice 2009
Dne 30.4.2009 se sešli členové oddílu JITŘENKA, NIOBARA a R+R na zahradě u klubovny, kde čarodějka „Dobrodějka“ zahájila čarodějnický rej. Téměř všichni členové včetně rodičů přišli převlečeni za čaroděje a čarodějnice. Na začátku reje museli všichni v začarovaném kruhu tancovat s koštětem, pak byl vyhlášen závod o nejdelší hod koštětem, hrála se „koštětová baba“ a jelikož ve vteřině dorazily nad Mělník černé mraky, Dany připravil oheň a všichni jsme si šli opíkat buřtíky. Po opečení buřtíků začalo pršánkovat a proto čarodějka „Dobrodějka“ vyhlásila s čarodějkou „Prskoletkou“ „Miss čarodějnice, kterou se stala Lucinka a Missáka čaroděje, kterým se stal Lukáš. Soutěž se vyhlašovala dost těžko, páč všichni zúčastnění čarodějové a čarodějnice byli perfektní. Zapsala Veverka     
 
Výprava do CHKO Kokořín 2009
Ve dnech 27.3.-29.3.2009 se konala 1. výprava a ve dnech 17.-19.4.2009 se konala 2. výprava do Chráněné krajinné oblasti Kokořín. Obou výprav se zúčastnili téměř všichni světlušky oddílu JITŘENKA a vlčáci oddílu NIOBARA včetně dvou vedoucích Danyho a Veverky. Bydleli jsme v chalupě CHKO Kokořín na „třináctce“, která je krásně vybavená a kde jsme hajinkali na palandách. Při odjezdu na 1. výpravu nám malinkato pršánkovalo, ale to nám neva. Při výstupu z busíku jsme všichni dostali do tlapiček zapálenou čajovou svíčku a museli jsme plamínek uhlídat při chůzi roklí. Někomu zhasla ihned a šikovnějším plamínek zhasil přibližně na poloviční cestě roklí. Nikdo nedonesl plamínek až na samý konec rokle. Večer za tmy jsme měli noční výpravu k Ladčinému prameni, kde jsme do barelů nabrali pitnou vodu. Urousaní od mokré travičky jsme zdárně docapkali zpět do chaloupky. Druhý den dopoledne, přestože zasejc pršánkovalo, jsme vyrazili na výlet na Hradsko, cestou jsme se zastavili ve skalním bytě, kde jsme hráli pár her. Odpoledne jsme rovnali za chalupou dřevo, větve, vyklízeli jsme altánek a pálili na ohništi papír. Také jsme udělali hrobeček pro zemřelého kosánka. Večer jsme si zahráli plno her. V neděli jsme vyrazili na Kaninu, odkud nám jel po poledni vláček domů na Mělník. Na 2. výpravě jsme v sobotu dopoledne čistili roklinu, hrabali listí z cesty, čistili skalní schody od mechů a přitom poznávali „obyvatelé“ lesa, jako žabku, broučka chrousta, aj. Po obídku, ke kterému nám Dany uvařil těstovinky s kuřecím masíkem a červenou omáčkou (Veverka pak umyla nádobko), jsme vyšli na Pokličky, ale nějak se cesta prodloužila a tak jsme zjistili, že jsme všichni ušli cca 17 km. Cestou se hráli hry pro pobavení. Hladoví, žíznivý a znavení jsme k večeru dorazili do chaloupky, kde jsme si ihned dodali energii polívečkou a pitím. Jelikož někteří jedinci jsou nezničitelní a energie mají dostatek, museli kvůli svému hlasitému nočnímu špitání v noci dělat kliky a dřepy. Druhý den byl opět v poledne zdárný odjezd domů vláčkem. Zapsala Veverka
]]>