ROK 2008

 Český den proti rakovině 2008

 Dne 14. května 2008 se konal již 12. ročník tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Tento den se nabízely po celé republice k prodeji kvítky měsíčku lékařského. Postupem let se stala nejznámější sbírkovou akcí u nás v ČR a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček, tak i peněz získaných od dárců. Nejúspěšnější z hlediska objemu získaných finančních prostředků pak byl 6. ročník, kdy se podařilo získat přes 18 milionů Kč.  <strong>I skauti z Mělníka z oddílu NIOBARA a skautky z oddílu JITŘENKA se zapojili do veřejné sbírky a v tento den vybrali celkem 7.666,50 za 250 kusů kytiček měsíčku lékařského. Děkujeme všem dárcům z řad veřejnosti, z celního úřadu, z Vitany a.s. a z Priorit s.r.o., kteří se podíleli na vybrané částce. Zapsala Veverka
Závody v Litoměřicích 2008
Dne 26.10.2008 se zúčastnili světlušky 2.oddílu skautek JITŘENKA a vlčata 3.oddílu skautů NIOBARA skautských závodů „Memoriál K.H.Máchy“ v Litoměřicích. Závod spočíval ve štafetovém běhu pětičlenných hlídek z kopce Radobýl. Každý člen hlídky měl za úkol seběhnout cca 500 metrů a předat štafetu. Přestože bylo sychravé a mlhavé počasí, závodů se nezalekly Anetka, Lucka, Skřítek, Drobek, Míša, Niki, Eliška, Vráťa, Vojáček a Matěj. V 9.00 hodin vyrazil průvod všech cca 200 soutěžících od skautského domu v Litoměřicích až k Dolu Richarda, kde byl slavnostní nástup a vylosování pětičlenných hlídek. Za oddíl JITŘENKA běžela Anetka, Niki, Drobek, Míša a Eliška a za oddíl NIOBARA běžel Vráťa, Vojáček, Matěj, Skřítek a Lucka. Jelikož bylo po dešti a byla velká mlha, museli všichni běhat s velkou opatrností. Trasu procházel maskot OPIČÁK, kterého si naše obě vedoucí, tj. Romča a Veverka, ochočily. Během závodů bylo k dispozici občerstvení, teplý čaj a polévečka. V závěru závodů jsme všichni netrpělivě očekávali výsledky. Naši běžci z oddílu NIOBARA skončili na krásném 2. místě a běžkyně z oddílu JITŘENKA se umístily na pěkném 5. místě. Po skončení závodů jsme zašli do cukrošky na náměstí v Litoměřicích, kde všichni účastníci dostali od vedoucích velké lízátko a horkou čokoládu. Jelikož bylo dost času k odjezdu vlaku, navštívili jsme překrásnou zahradu u hvězdárny včetně jejího mini bludiště. Závody skončily a přestože nebylo až tak vlídné počasí, stály za to. Děkuji roverům Jambovi a Domčovi za pomoc a určitě se opět za rok zúčastníme těchto závodů. Zapsala Veverka Tábor 2008
Pravidelně jako každý rok jelo 38 členů mělnických skautských oddílů JITŘENKA, NIOBARA a R+R na začátku letních prázdnin na dva týdny na skautské tábořiště Horky v obci Zdeslavice u Číhoště. Starší členové měli svůj vlastní program zaměřený na Airsoft. Námět celotáborové hry pro mladší členy oddílů byl „Asterix a Obelix“. Všichni skauti a skautky se po příjezdu na tábořiště podíleli na stavění stanů, štábních stanů, obr stanu tee-pee, polní sprchy, poopravili kuchyň a jídelnu, posekali a shrabali trávu a hlavně bylo potřeba vše vybalit a to nejenom osobní věci. Tato činnost trvala cca dva dny za pomoci několika tatínků. V další dny se celotáborová hra rozjela naplno. Vedoucí byli převlečeni za Asterixe, Obelixe, Panoramixe, Trubadixe apod postavy a hry a soutěže mohly začít. Při všech soutěžích i hrách se užila velká legrace. Členové tábora nesměli zapomínat i na své celodenní povinnosti a po družinách připravovali a vařili jídlo pro všechny účastníky tábora. Každé ráno se ihned po probuzení konala rozcvička a den se uvítal tím, že se ve skautských krojích vyvěšovala na stožár státní vlajka a zasekávala se speciální „sekerka práce“. K večeru každá družina předvedla u táborového kruhu scénku, kterou si museli během dne připravit na stanovené téma a v noci určené hlídky hlídaly tábor. V průběhu tábora se konala olympiáda, ve které každý soutěžící získal medaili a všichni si vyzkoušely střílení z praku, luku a vzduchovky. Vyvrcholením letního skautského tábora bylo složení skautského slibu, které probíhalo ve večerních hodinách (za tmy) u obřadního ohně. Nechybělo během tábora zpívání při kytaře u táborových ohňů, výprava do Záchranné stanice pro vydry a dravé ptáky v Pavlově a hledání pokladů v lese skřítků. I když starší členové měli pro sebe naplánovaný svůj program v oblasti Airsoftu, přesto pomáhali s přípravou programu pro mladší členy tábora. Tábor skončil, vše se obešlo bez vážného zranění, trošku nás potrápila klíšťata, ale hlavní bylo, že počasí bylo převážně sluníčkové. I členové družin byli úžasní, přestože několika nováčkům občas kanuly steskem slzy, ale jinak děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tábora. Již se těšíme na další tábor. Zapsala Veverka
Dne 30.4.2008 se konal na zahradě u klubovny čarodějnický slet. Přiletěli čarodějníci a čarodějnice z 2.oddílu JITŘENKA a ze 3.oddílu NIOBARA a zúčastnili se i členové těchto oddílů, kteří přinesli ručně zhotovené čarodějnice. Miss čaroděj a čarodějnice se nedala jednoznačně určit, protože všichni měli krásně zhotovené masky, ale kdyby přeci jenom, tak nejkrásnější čarodějnicí byla dle mého názoru Niki. Všichni v maskách za vítězství obdrželi krásný čarodějnicky upečený dort, který hned přítomní skoro rázem zbaštili. Ostatní, kteří vyráběli ručně čarodějnice, dostali odměnu. Po vyhlášení se hrály s rodiči hry a soutěže a poté se opékaly vuřty. Nejstarší čarodějnice při tom hrála na kytaru a zpivalo se. Zapsala Veverka
Výprava do skanzenu v Ostré 2008 Družina světlušek, vlčat a skautek se dne 3.5.2008 zúčastnila sobotní výpravy do Lysé nad Labem do skanzenu Ostrá. Výlet byl za hojné účasti 18 dětí a 4 vedoucích. Bylo krásné počasí a projít cca 4 km z Lysé do Ostré nebyl pro nás žádný problém. Ve skanzenu jsme se rozdělili na 4 skupiny vždy s 1 vedoucím a procházeli jsme ho za účasti výroby svíček, zdobení perníčků, rýžování zlata, střelby z luku, výroby keramiky, výroby provazů, výroby hřebíků, nákupu pečiva apod. Po procházce ve skanzenu jsme zašli na velikánskou zahradu, kde byla akce „Den koně“. Viděli jsme drezůru koňů, střelbu z luku na koních a prošli jsme si velké bludiště z vysokých tůjí. Ve 14 hodin jsme šli rychlou chůzí na vlakovou zastávku v Ostré. Tak 150 metrů před zastávkou už vlak přijížděl a my jsme museli běžet, abychom ho nezmeškali. Ale vše dopadlo dobře a po příjezdu do Lysé jsme měli ještě chvíli čas, tak jsme se zašli podívat na výstavu pejsků na výstaviště. Jelikož už bylo ukončení před naším příchodem, přesto jsme zahlédli pár krásných pejsků. Následně jsme odjížděli vláčkem na Mělník. Zapsala Veverka Závody světlušek a vlčat 2008
V sobotu 5.4.2008 jsme se sešli ráno na autobusovém nádraží v 7.45 hod. Z vedoucích tam byla tam Veverka, Dany, Jambo a Míša, z oddílu JITŘENKA pak Niki, Drobek, Eliška, Lucinka, Janinka a Míša a z oddílu NIOBARA Vojáček, Krtek, Krajta, Vráťa, Lukáš, Vojta a Filípek. Dívčí družina s názvem „Blatouchové“ a chlapecká „Slůňata“. Jelikož autobus v 8.00 hodin z autobusového nádraží nejel, přestože je uveden na internetu, tak se za pomoci Míši a tatínků Vojáčka a Krtka odjelo auty do Neratovic. Okresní kolo Závodů světlušek a vlčat se konalo u vodních skautů v Lobkovicích. Bylo nás celkem 19 družstev a to z Kostelce nad Labem, Úval, Čelákovic, Záp, Neratovic, Jiren, Říčan, Liběchova a Mělníka. Trasa byla dlouhá cca 3 km o 9 stanovištích. Na každém stanovišti jsme plnili znalosti a to z kuchařských dovedností, zdravovědy, orientace, dopravních značek, fyzické zdatnosti, vztahu k vlasti a skautingu, krizových situací, manuální zručnosti a paměti. Jelikož naše obě družstva startovala až kolem poledního, tak jsme si zatím hráli s míčem, petang a vozili jsme se na loďkách. Dopoledne jsme dostali ke svačině pití, jablko, sušenku a perník. Těsně před startem chlapecké družiny Lukáš upadl na asfaltové cestě a odřel si obličej. Ihned mu ránu vyčistil Jambo a následně i odbornice na stanovišti „Zdravověda“. Naštěstí není Lukáš ufňukánek, vše vzal sportovně a samozřejmě se celého závodu zúčastnil. Po startu jsme jako první disciplínu měli kuchařské dovednosti. Náš Dany tam byl na stanovišti jako rozhodčí a zkoušel nás z poznávání koření, loupání brambor, oškrábání mrkve a zdobení chlebíčků. Celkem se nám vše vydařilo až na jedno koření, protože jsme nepoznali nikdo mletý česnek. Pak jsme absolvovali ostatní stanoviště. Po doběhu do cíle jsme dostali párky s chlebem a mohli jsme si dál hrát další hry, než doběhnou poslední družiny. Přestože ještě nebylo slavnostní vyhlášení, museli jsme v 17.00 hod. odejít na poslední autobus jedoucí z Neratovic. Veverka ale při odchodu zjistila od hlavní vedoucí závodu, že se obě naše družiny umístily ve druhé polovině závodících družin (ne poslední). Vysvětlila nám, že převážná část nás soutěžících byli nováčkové, a proto umístění není tak špatné. Za odměnu jsme dostali sladkosti – mini zmrzlinky z gumové pěny. Zapsala Veverka
 
  Dne 14. května 2008 se konal již 12. ročník tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Tento den se nabízely po celé republice k prodeji kvítky měsíčku lékařského. Postupem let se stala nejznámější sbírkovou akcí u nás v ČR a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček, tak i peněz získaných od dárců. Nejúspěšnější z hlediska objemu získaných finančních prostředků pak byl 6. ročník, kdy se podařilo získat přes 18 milionů Kč.  I skauti z Mělníka z oddílu NIOBARA a skautky z oddílu JITŘENKA se zapojili do veřejné sbírky a v tento den vybrali celkem 7.666,50 za 250 kusů kytiček měsíčku lékařského. Děkujeme všem dárcům z řad veřejnosti, z celního úřadu, z Vitany a.s. a z Priorit s.r.o., kteří se podíleli na vybrané částce. Zapsala Veverka ]]>