O středisku

Různé střediskové weby mají různé potřeby pro tuto sekci. Některé vytváří pro každý oddíl samostatnou podsekci se všemi informacemi (aktuality, historie, potřeby, základní informace), některé mají rozcestník se základními informacemi, odkazující na jednotlivé weby. Zde nabízíme obě varianty, tedy tento rozcestník odkazující na jednotlivé weby a/nebo sekce jednotlivých oddílů.

Pokud je to možné, snažte si minimalizovat množství práce – jestliže mají oddíly samostatné a pravidelně aktualizované weby se schopnými správci, zbytečně nekopírujte veškerý obsah i na tento web, omezte se jen na základní informace a raději odkazujte. Pokud mají oddíly zastaralé weby, zkuste se pobavit o tom, zdali jejich webovou prezentací nemůže být sekce tohoto webu.

Učíme se vařit v přírodě, na táboře i doma. Foto: Lucie Horáková – Basa

Naše skautské středisko má celkem 4 oddíly: samostatné jednotky, ve kterých se kluci a holky schází. Každý z oddílů má své družiny, skupiny o 6-8 dětech, které spolu tráví většinu času. Každý oddíl pokrývá jiné věkové kategorie, u nás tak můžete potkat všechny od 5letých kluků a holek po dospělé bratry a sestry. Naší klubovnu najdete v Zahradní ulici (č. p. 1912). Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Naše oddíly

Petrklíč

Holky a kluci od 8 do 15 let
Družiny: Činčily, Amazonky, Špunti, Piráti
Schůzky: úterý, středa a čtvrtek

Jabloň

Holky a kluci od 11 let
Družiny: Dobrodruzi, Plameni, Žirafy, Želvy
Schůzky: pondělí, pátek

Vodní oddíl Leknín

Holky a kluci od 8 do 24 let
Družiny: Velryby, Krokodýli, Draci
Schůzky: pondělí a středa

Drobnička

Holky a kluci od 5 do 10 let
Družiny: Trpaslíci, Jehňata, Piškoti
Schůzky: úterý, čtvrtek a pátek

V oddílech a družinách se společně pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Pohyb nám není cizí: hrajeme pohybové hry, navštěvujeme lanová centra nebo sjíždíme řeky. Foto: David Kolář

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku jsou 14denní tábory. Ty pořádáme celkem tři: samostatně pro oddíly Petrklíč, Jabloň a Leknín. Naši nejmladší – oddíl Drobničky – se přidávají k jednomu z vybraných táborů na jeden týden. Všichni účastníci se podílejí na stavbě tábora, i na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření. Učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda, táboření a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂

Technologie, samostatnost, ale ani spolupráce nám nejsou cizí – třeba v naší klubovně už od dětských let plánujeme výpravy pro celou družinu či oddíl. Foto: Zuzana Havlínová – Pipla