Podporují nás

Město Mělník – zajištění klubovny AUTOŠKOLA KREJČA rod. Hnilicova- JÁJA rodina Mudr. Hartlova – Diabolkova p. Petr Martinec – SKOKAN p. Milan Šťastný Ing. Filip Jenerál Erwin Junker Mělník p. Jiráčková – DDM p. Ivan Soukal – Danny rodina Přibylova- HROCHOVA

VITANA a.s. p. Josef Kubát – MATTONI
SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK Junák – český skaut, středisko Mělník, z.s. se sídlem v Mělníku, IČ 18623468 (dále jen „skautské středisko“) svou činností od roku 1990 připravuje na život mělnické děti a mladé lidi ve věku od 7 do 26 let. Zaměřuje na hodnotovou a sociální výchovu, stejně jako na všestranný rozvoj osobnosti. V programu tak nechybí turistika, orientace a vztah v přírodě, outdoorové sporty, rukodělné aktivity, táboření ve stanech, zdravověda, akce pro veřejnost, ale také činnosti zaměřené na zvládání krizových  situací, nebo schopnost komunikace, vyhledávání informací, práce v týmu a charitativní akce. Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o sponzorský příspěvek pro naší skautskou organizaci.  Rozhodnete-li se naše skautské středisko podpořit, můžete své finanční dary zasílat na číslo účtu 222784453/0600 u MONETY MONEY BANK a hmotné dary po dohodě na telefonním čísle Veverky 723964624. Poskytnuté finanční dary lze zahrnout do nákladů a lze jimi snížit základ daně (dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Zavazujeme se Vámi poskytnutý ať již finanční či jiný dar použít pouze v souladu se svými cíli a posláním pro děti a mládež, které jsou registrovány v našem skautském středisku, respektive výhradně k činnosti spojené s vyžitím volného času těchto dětí a mládeže. Za Váš příspěvek jsme Vám připraveni poděkovat a vložit logo Vaší společnosti na naše internetové stránky. Děkujeme všem za vstřícnost a laskavost. Vedení skautského střediska]]>